Stažo sumavimas grįžtant iš ES ir EEE šalių

ES, EEE valstybėse narėse pensijas už sukauptą socialinio draudimo stažą skiria ir moka kompetentingos atitinkamų valstybių narių įstaigos nepriklausomai nuo asmens pilietybės. Jei dirbote keliose ES šalyse, gali būti, kad įgijote teisę gauti pensiją kiekvienoje iš jų. Tokiu atveju ES ar EEE valstybė narė Jūsų sukauptą pensiją perves Jums ir tuo atveju, jei gyvensite Lietuvoje. Iš anksto kreiptis į „Sodrą“ dėl kitose valstybėse įgyto stažo nereikia. Tačiau išvykstant iš užsienio valstybės reikia informuoti atitinkamas jos institucijas.

Norint gauti senatvės pensiją Lietuvoje reikia turėti minimalų 15 metų socialinio pensijų draudimo stažą (būtinasis stažas yra 31,5 metai). Tad jeigu Lietuvoje asmuo buvo dirbęs, pavyzdžiui, 10 metų, o likusius 5 (ar daugiau) užsienyje – jam senatvės pensija Lietuvoje taip pat priklausys. Tiesa, piniginė jos išraiška bus skaičiuojama tik pagal Lietuvoje sukauptą darbo stažą.

Asmuo, kuriam sukako senatvės pensijos amžius, teritoriniame Sodros skyriuje pildydamas prašymą gauti senatvės pensiją Lietuvoje nurodo, jog yra dirbęs ir kitoje šalyje ir nori gauti pensiją į lietuvišką sąskaitą. Tuomet Sodros užsienio išmokų tarnyba veikia kaip tarpininkas – persiunčia asmens užklausą atitinkamoms užsienio valstybėms, gauna dokumentus, liudijančius apie asmens sukauptą socialinio draudimo stažą ir teisę gauti pensiją bei konkrečią sumą iš užsienio valstybės. Laikotarpiai, kurių metu dirbta užsienyje, yra įskaitomi į socialinio draudimo stažą skaičiuojant pensiją Lietuvoje. Užsienio valstybė pati mokės senatvės pensiją tiesiogiai asmeniui į sąskaitą. Pervedimo išlaidų padengimo tvarką  kiekviena valstybė nusistato atskirai. Pvz.: Lietuvoje visus su lėšų pervedimu į užsienį susijusius mokesčius sumoka Sodra. Asmuo tik gali turėti sumokėti už lėšų iš užsienio banko įskaitymą į savo sąskaitą, jei toks mokestis yra taikomas.

Jei asmuo grįžta į Lietuvą dar neįgijęs teisės gauti senatvės pensijos užsienio šalyje, tačiau joje yra išdirbęs tam tikrą laiką – suėjus pensiniam amžiui jam bus mokama atitinkama sukauptos pensijos toje šalyje dalis. T.y. kiekviena valstybė sukauptą pensijos dalį moka atskirai, proporcingai tam laikotarpiui, kuris buvo dirbtas toje šalyje. Jei asmuo grįžta į Lietuvą jau įgijęs teisę gauti visą ar dalį pensijos kitoje šalyje ir atitiks reikalavimus gauti pensiją Lietuvoje, suėjus pensiniam amžiui jam bus mokamos abi pensijos – tiek iš Lietuvos, tiek iš kitos užsienio šalies.

Skaityti plačiau

Šaltinis: Sodra

Informacija atnaujinta: 2020-06-18
MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!