Stažo sumavimas iš ES, EEE šalių, Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos

Jei dirbote keliose ES, EEE valstybėse, Jungtinėje Karalystėje ar Šveicarijoje, Jūsų sukauptas stažas bus sumuojamas. Tokiu būdu bus nustatyta, ar Jūs turite teisę gauti pensiją ir sukaupto stažo Jums pakanka. Jei pakanka, toliau jau kiekviena valstybė pagal joje sukauptą stažą ir turėtas pajamas apskaičiuos pensijos, kuri Jums bus mokama, dalį. Tokiu atveju ES, EEE valstybė, Jungtinė  Karalystė ar Šveicarija Jūsų sukauptą pensiją perves Jums ir tuo atveju, jei gyvensite Lietuvoje. Iš anksto kreiptis į „Sodrą“ dėl kitose valstybėse įgyto stažo nereikia. Tačiau išvykstant iš užsienio valstybės reikia informuoti atitinkamas jos institucijas.

Norint gauti senatvės pensiją Lietuvoje, reikia turėti minimalų 15 metų socialinio pensijų draudimo stažą (2023 m. būtinasis stažas yra 33 metai). Tad jeigu Lietuvoje asmuo buvo dirbęs, pavyzdžiui, 10 metų, o likusius 5 (ar daugiau) užsienyje – jam senatvės pensija Lietuvoje taip pat priklausys. Tiesa, piniginė jos išraiška bus skaičiuojama tik pagal Lietuvoje sukauptą darbo stažą.

Pensijos skyrimo tvarka, dirbus ES, EEE valstybėse, Jungtinėje Karalystėje ar Šveicarijoje, ir gyvenant Lietuvoje. Asmuo, kuriam sukako senatvės pensijos amžius, teritoriniame Sodros skyriuje pildydamas prašymą gauti senatvės pensiją Lietuvoje nurodo, jog yra dirbęs ir kitoje šalyje ir nori gauti pensiją į lietuvišką sąskaitą. Tuomet Sodros užsienio išmokų tarnyba veikia kaip tarpininkas – persiunčia asmens užklausą atitinkamoms užsienio valstybėms, gauna dokumentus, liudijančius apie asmens sukauptą socialinio draudimo stažą ir teisę gauti pensiją bei konkrečią sumą iš užsienio valstybės. Laikotarpiai, kurių metu dirbta užsienyje, yra įskaitomi į socialinio draudimo stažą skaičiuojant pensiją Lietuvoje. Užsienio valstybė pati mokės senatvės pensiją tiesiogiai asmeniui į sąskaitą. Pervedimo išlaidų padengimo tvarką kiekviena valstybė nusistato atskirai. Pvz.: Lietuvoje visus su lėšų pervedimu į užsienį susijusius mokesčius sumoka Sodra. Asmuo tik gali turėti sumokėti už lėšų iš užsienio banko įskaitymą į savo sąskaitą, jei toks mokestis yra taikomas.

Informacijos apie savo pensijos gavimą turėtumėte prašyti iki išėjimo į pensiją likus bent 6 mėnesiams, nes kelių šalių pensijos skyrimas gali ilgai užtrukti. Dėl senatvės pensijos skyrimo į „Sodrą“ reikėtų kreiptis ne anksčiau kaip likus trims mėnesiams iki senatvės pensijos amžiaus.

Jei asmuo grįžta į Lietuvą dar neįgijęs teisės gauti senatvės pensijos užsienio šalyje, tačiau joje yra išdirbęs tam tikrą laiką – suėjus pensiniam amžiui jam bus mokama atitinkama sukauptos pensijos toje šalyje dalis. T.y. kiekviena valstybė sukauptą pensijos dalį moka atskirai, proporcingai tam laikotarpiui, kuris buvo dirbtas toje šalyje. Jei asmuo grįžta į Lietuvą jau įgijęs teisę gauti visą ar dalį pensijos kitoje šalyje ir atitiks reikalavimus gauti pensiją Lietuvoje, suėjus pensiniam amžiui jam bus mokamos abi pensijos – tiek iš Lietuvos, tiek iš kitos užsienio šalies.

Dokumentai, įrodantys darbą užsienyje. Nė viena ES, EEE valstybė, Jungtinė Karalystė ar Šveicarija nėra nurodžiusi kokie dokumentai yra reikalingi, norint patvirtinti toje šalyje įgytą stažą. Reikalingi visi dokumentai (t.y. socialinio draudimo numeris, algalapiai, čekiai, duomenys apie darbdavį, kompetentingų institucijų išduoti dokumentai ir kt.), kuriais remiantis galima įrodyti darbą kitoje valstybėje.  

Parengta pagal Sodros informaciją

Informacija atnaujinta: 2022-12-19
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):