Stažo sumavimas grįžtant iš ne ES šalių

Lietuva yra sudariusi dvišales tarptautines sutartis dėl socialinės apsaugos su Rusija, Baltarusija, Ukraina, Kanada, Moldova, kuriomis vadovaujantis, yra skiriamos ir mokamos pensijos. Šiuo metu derinama sutartis su JAV.

Jei persikeliate gyventi į Lietuvą iš Rusijos, jau gaudami šioje valstybėje paskirtą pensiją, tuomet pensijos mokėjimas Rusijoje nutraukiamas ir pensija skiriama Lietuvoje. Jei dirbote Rusijoje, bet dar nesate pensijos gavėjas, Rusijos Federacijoje įgytą stažą Lietuva įskaitys, skirdama pensiją pagal Lietuvos įstatymus.

Persikėlimo į Lietuvą iš Kanados, Ukrainos, Baltarusijos, Moldovos atveju, jei pensija jau paskirta išvardintose valstybėse,  pensijos mokėjimą  toliau tęsia pačios šalys.

Kitos šalys. Dėl pensijos mokėjimo iš valstybių, su kuriomis nėra sudarytos sutartys, pats asmuo turi gauti informaciją iš įstaigų, kurios jam mokėjo pensijas, gyvenant tose valstybėse, ar kuriose asmuo dirbo ir mokėjo socialinio draudimo įmokas. Pensijos mokėjimo klausimus šios valstybės spręs pagal jose galiojančius teisės aktus.

Skaityti plačiau

Parengta pagal Sodros informaciją 

Informacija atnaujinta: 2020-06-22
MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!