Sveikatos priežiūros įstaigos

Lietuvoje sveikatą tikrintis galima valstybinėse arba privačiose sveikatos priežiūros įstaigose.

Visiems Lietuvos gyventojams, kurie moka arba už juos yra mokamos privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos, už visas gydymo paslaugas, gydytojų konsultacijas ir kitą pagalbą gydymo įstaigose (nepriklausomai nuo jos nuosavybės formos, t. y. – ar tai viešoji, ar privati gydymo įstaiga) mokėti nereikia, jei šios paslaugos atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintus paslaugų teikimo reikalavimus ir jei šias paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos yra sudariusios sutartis su teritorine ligonių kasa (TLK) dėl jų apmokėjimo. TLK sutartis sudaro su valstybės, savivaldybių ir kitomis licenciją sveikatos priežiūros ir farmacinei veiklai turinčiomis arba akredituotomis šiai veiklai bei pageidaujančiomis tokias sutartis sudaryti asmens sveikatos priežiūros įstaigomis ir vaistinėmis (sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų visoje Lietuvoje sąrašą galima rasti čia).  

Valstybinės sveikatos priežiūros įstaigos priklauso Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai ir gydymasis jose PSD draustiems asmenims yra nemokamas, išskyrus, kai tam tikri tyrimai ar procedūros nėra apmokami iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.

Privačios sveikatos priežiūros įstaigos dirba pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą licenciją. Šiose įstaigose sveikatos priežiūros paslaugos yra mokamos. Jų kainos nustatomos vidaus tvarka. Kai kurios privačios gydymo įstaigos ir draustiesiems PSD taiko nuolaidas, neima mokesčio už paslaugas arba taip pat yra sudariusios sutartis su privačiomis sveikatos draudimo bendrovėmis dėl tiesioginio mokesčio už sveikatos priežiūros paslaugas kompensavimo.  Tačiau jeigu privačios sveikatos apsaugos įstaigos yra sudariusios sutartis su TLK dėl atitinkamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, jos privalo laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintus paslaugų teikimo reikalavimų.

Kur ir kiek reikia laukti, norint gauti sveikatos priežiūros paslaugas?  Išsamią paslaugų laukimo eilių informaciją galite rasti čia.

Medicinos paslaugos užsienio kalba. Lietuvoje oficiali gydymo įstaigų kalba yra lietuvių. Tačiau priklausomai nuo gydytojų kvalifikacijos, konsultacijas galima gauti ir anglų, rusų bei lenkų kalbomis. Paprastai didesnė tikimybė, jog angliškai kalbės jaunesni savo srities gydytojai ar privačių sveikatos priežiūros įstaigų medikai. Apie konkrečia kalba kalbančius gydytojus reikia teirautis sveikatos priežiūros įstaigos registratūroje. 

Išankstinės pacientų registracijos sistema

Šaltinis: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos informaciją

Informacija atnaujinta: 2023-06-14
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):