Teisėtai gyvenau Lietuvos Respublikoje pastaruosius 5 metus

Kokį dokumentą galiu gauti?

Pažymą ES piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti.

Kur reikia pateikti dokumentus?

Prašymas ir dokumentai pateikiami teritorinės policijos įstaigos migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje užsienietis ketina deklaruoti ar yra deklaravęs gyvenamąją vietą.

Kiek kainuoja pateikti prašymą pažymai ES piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti?

Prieš pateikdamas prašymą išduoti pažymą ES piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti, ES pilietis privalo sumokėti 8,60 Eur valstybės rinkliavą už šios pažymos išdavimą arba keitimą.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

  1. Nustatytos formos prašymą išduoti pažymą ES piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti;
  2. galiojantį ES piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę; 
  3. dokumentus, patvirtinančius, kad užsienietis pastaruosius 5 metus teisėtai gyveno Lietuvos Respublikoje;
  4. jeigu prašyme nurodyti ES piliečio asmens duomenys nesutampa su jo asmens duomenimis Užsieniečių registre ir / ar Lietuvos Respublikos gyventojų registre – asmens duomenų keitimą patvirtinančius dokumentus (civilinės būklės aktų įregistravimo liudijimus, teismo sprendimą atkurti, papildyti, pakeisti ar ištaisyti civilinės būklės akto įrašą ar kt.);
  5. jeigu valstybės rinkliavą už pažymos išdavimą už ES pilietį sumokėjo kitas asmuo – mokamojo pavedimo išplėstinę formą, kurioje nurodyta ES piliečio, už kurį atliekamas mokėjimas, vardas, pavardė ir asmens kodas ar gimimo data, su banko žyma.

Per kiek laiko priimamas sprendimas dėl ES piliečio pažymos?

Prašymas išduoti ar pakeisti pažymą ES piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti turi būti išnagrinėtas ir šis dokumentas turi būti išduotas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo teritorinės policijos įstaigos migracijos tarnybai dienos.

Kuriam laikui išduodama pažyma ES piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti?

Pažymoje ES piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvoje patvirtinti jos galiojimo laikas nenurodomas.

Parengta pagal Migracijos departamento informaciją

Informacija atnaujinta: 2018-10-18
MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!