Gimusio kūdikio tėvui gali būti suteikiamos 30 kalendorinių dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogos. Tėvystės atostogų vyrai gali eiti bet kuriuo metu iki vaikui sukaks 12 mėnesių. Šių atostogų suteikimas nepriklauso nuo to, ar sudaryta santuoka; pakanka įrodyti biologinį ryšį – kad asmuo yra ką tik gimusio vaiko tėvas. Norėdamas gauti tėvystės atostogas, darbuotojas darbdaviui turėtų pateikti vaiko gimimą patvirtinantį dokumentą. Tėvystės atostogų metu asmeniui gali būti mokama tėvystės išmoka. Išmoka mokama jeigu turite ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius motinystės socialinio draudimo stažą, iki pirmosios tėvystės atostogų dienos. Paskutinė darbovietė turi būti Lietuvoje.

Ką daryti, norint gauti tėvystės išmoką?

Kreipkitės į darbdavį dėl tėvystės atostogų suteikimo. Pateikite prašymą „Sodrai“, jei jums suteiktos tėvystės atostogos ir pageidaujate gauti tėvystės išmoką. Tai galite padaryti internetu, paštu arba atvykę į skyrių.

Koks yra tėvystės išmokos dydis?

Tėvystės išmoka yra 77,58 proc. gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Šis dydis apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas, gautas per 12 paeiliui einančių mėnesių, buvusių iki praėjusio mėnesio prieš teisės į išmoką atsiradimo mėnesį. Tėvystės išmoka negali būti mažesnė ar didesnė nei nustatytos ribos.

Minimali tėvystės išmoka per mėnesį negali būti mažesnė nei 6 bazinės socialinio draudimo išmokos galiojusios praeitą ketvirtį iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos t.y. 234 Eur (6 x 39Eur).

Maksimali tėvystės išmoka per mėnesį yra 2089,54 Eur „iki mokesčių“* (įgijus teisę į tėvystės išmoką I ketvirtyje). Maksimalus vienos dienos kompensuojamas uždarbis tėvystės išmokoms apskaičiuoti  yra 96,03 Eur „iki mokesčių“ (įgijus teisę į tėvystės išmoką II ketvirtyje). Jei per tėvystės atostogas gaunate draudžiamųjų arba kitų darbinės veiklos pajamų, ligos išmokas, ir šių pajamų dydis mažesnis už Jums paskirtą tėvystės išmoką, Jums bus išmokėtas skirtumas tarp tėvystės išmokos ir Jūsų gautų pajamų.

Daugiau informacijos apie tėvystės išmoką.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengta informacija apie išmokas gimus vaikui:

Šaltiniai: Sodra; Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Informacija atnaujinta: 2020-06-24
MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!