Užsieniečių bendruomenės

Lietuvoje gyvena virš 145 tūkst. užsieniečių. Dauguma jų – Ukrainos, Rusijos ir Baltarusijos piliečiai, taip pat atvykėliai iš kitų ES šalių. Vis dažniau į Lietuvą gyventi atvyksta užsieniečių ir iš tolimesnių šalių – Indijos, JAV, Turkijos. Gyvendami Lietuvoje, užsienio šalių piliečiai buriasi į bendruomenes, padedančias išlaikyti ryšį su jų šalių tradicijomis ir kitais Lietuvoje gyvenančiais tos pačios šalies piliečiais. Kai kurios oficialios bendruomenės susivienijusios į asociacijas. Taip pat veikia ir daug neoficialių bendrijų. Daugiau informacijos apie jas galite rasti socialiniuose tinkluose bei Tautinių bendrijų namų interneto svetainėje.

Foreigners in Vilnius

Viena populiariausių užsieniečių bendruomenių yra Facebook grupė "Foreigners in Vilnius". Ši grupė vienija užsieniečius, gyvenančius Vilniuje ir jam prijaučiančius. Grupėje galima rasti daug naudingų skelbimų, pasiūlymų, informacijos apie renginius ir patarimų atvykstantiems į Vilnių. Daugiau informacijos  

Foreigners in Kaunas

 Facebook grupė "Foreigners in Kaunas" vienija užsieniečius, gyvenančius Kaune ir jam prijaučiančius. Grupėje galima rasti daug naudingų skelbimų, informacijos apie renginius, įvairias veiklas,  patarimų atvykstantiems į Kauną.

LT Buddies

Neseniai startavusi iniciatyva „LT Buddies” į vieną didelę bendruomenę jungia visus tikinčius draugiškais ir įvairiems žmonėms ir gyvenimo būdams atvirais miestais. Pagrindinė iniciatyvos idėja – suvienyti naujai atvykusius ir ilgalaikius šalies gyventojus bendroms veikloms, taip stiprinant bendruomeniškumą ir paspartinant atvykusiųjų integraciją. Pasak įkurėjų, „LT Buddies“ puikiai atspindi veiklos misiją – „kad nebūtume vieni kitiems svetimi, įtrauktume grįžusius lietuvius ir atvykusius užsieniečius į miesto gyvenimą, socialines veiklas, kitaip tariant – kad taptume bičiuliai vieni kitiems bei Lietuvai.“ Daugiau informacijos

Tarptautinė moterų asociacija Vilniuje

Tai - nevyriausybinė, nepelno siekianti organizacija, skirta skirtingų šalių moterims, gyvenančioms Lietuvoje, bendrauti, socializuotis ir užsiimti labdara. Asociacija vykdo tokias veiklas kaip reguliarūs labdaros renginiai, susitikimai prie kavos, pasivaikščiojimo grupės, kasmėnesiniai susitikimai ir pan. Daugiau informacijos

Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ Dienos centras „Kultūrų namai“

„Kultūrų namai“ Vilniuje (Kalvarijų g. 39) duris atvėrė 2016-ųjų metų pavasarį. Centro tikslas sukurti svetingą aplinką pabėgėliams, migrantams bei trečiųjų šalių piliečiams. Stengiamasi jiems suteikti visokeriopą pagalbą bei padėti susitikti su vietinėmis bendruomenėmis. Centre organizuojami lavinamieji bei ugdomieji užsiėmimai vaikams ir suaugusiems, teikiamos socialinės, teisinės, psichologinės konsultacijos. Dienos centre galima naudotis kompiuteriais, internetu, biblioteka, lankyti lietuvių, anglų, vokiečių kalbų kursus. Centre esanti savanorių komanda padeda kurti socialinius ryšius su vietinėmis bendruomenėmis. Užsieniečiai taip pat yra kviečiami dalyvauti įvairiose organizuojamose veiklose: renginiuose, mokymuose, stovyklose, įvairiose iniciatyvose ir kt. Daugiau informacijos

Socialinių-edukacinių iniciatyvų centras „Plius“

Centras „Plius“ (A. Smetonos g. 5, Vilnius) užsieniečiams organizuoja kultūrinius renginius, siūlo lietuvių kalbos kursus, teikia teisines konsultacijas ir palengvina užsieniečių integraciją į Lietuvos visuomenę. Daugiau informacijos

Kauno pabėgėlių ir migrantų centras InLT

InLT 2004 m. Kaune (Šv. Gertrūdos g.18 A) atidarė Lietuvos Raudonasis Kryžius, siekdamas prisidėti prie efektyvesnės pabėgėlių integracijos Lietuvoje. Pagrindinė šio centro misija – padėti pabėgėliams lengviau integruotis Lietuvos visuomenėje, drauge spręsti iškilusias problemas, pamažu įgalinant pabėgėlius tapti savarankiškais mūsų visuomenės nariais. Nuo 2016 m. centre kasdien priimami ne tik į Lietuvą atvykę pabėgėliai, bet ir visi užsieniečiai. Centro socialinės darbuotojos teikia aktualią informaciją įsidarbinimo, švietimo, mokesčių, socialinių garantijų, gyvenamojo būsto, sveikatos paslaugų ir kitomis temomis. Užsieniečiai centre gali gauti profesionalią teisininkų pagalbą, esant poreikiui – individualias psichologo konsultacijas. Integracijos centrų durys atviros ir lietuviams. Čia rengiami edukaciniai užsiėmimai užsieniečių ir lietuvių vaikams bei suaugusiems: įvairūs pažintiniai žaidimai, kūrybinės pasakų, teatro, dailės, keramikos dirbtuvės. Daugiau informacijos

Infocentras migrantams Klaipėdoje

Infocentre (K. Donelaičio g. 21A) teikiamos socialinės, teisinės, psichologinės, profesinio orientavimo konsultacijos, organizuojami informaciniai renginiai (seminarai migrantams aktualiomis temomis), lietuvių kalbos mokymai bei visuomenės pažinimo mokymai. Šiomis paslaugomis siekiama užpildyti trečiųjų šalių piliečių informacines spragas, palengvinti integracijos procesą bei gerinti gyvenimo Lietuvoje kokybę. Šių paslaugų kompleksas suteikia galimybę trečiųjų šalių piliečiams jaustis laisviau, aktyviau dalyvauti priimančios šalies gyvenime, susipažinti su miestų gyvenimu, bendruomene, kultūra, tradicijomis, užsiimti įvairiomis veiklomis, susirasti darbą ir pan. Visa tai turi teigiamos įtakos trečiųjų šalių piliečių adaptacijai ir jų integracijai Lietuvoje. Daugiau informacijos

Balturka kultūros akademija 

Organizacija skatina skirtingų žmonių ir kultūrų pripažinimą visoje Lietuvoje . Balturka organizuoja įvairius kultūros renginius Lietuvoje ir švenčia skirtingų vietinių mažumų kultūras, organizuoja turkų kalbos ir kultūros pamokas. Balturka aktyviai ieško savanorių ne tik turkų kilmės, bet ir tų, kurie nori propaguoti mažumų pripažinimą Lietuvoje. Daugiau informacijos

Informacija atnaujinta: 2022-09-02
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):