Užsieniečių darbas Lietuvoje

Pastaraisiais metais į Lietuvą atvyksta vis daugiau darbo ieškančių užsieniečių. Nors ES piliečiams įsidarbinimo ir gyvenimo Lietuvoje procesas yra pakankamai paprastas, atvykstantiesiems iš trečiųjų šalių norint įsidarbinti tenka pereiti nemažai procedūrų. 

Trečiųjų šalių pilietis atvykti dirbti į Lietuvą gali turėdamas vieną iš šių dokumentų:

 1. leidimą dirbti;
 2. sprendimą dėl atitikimo darbo rinkos poreikiams;
 3. sprendimą dėl aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams.

Kiekvienas dokumentas apibrėžia tiek specifinius reikalavimus darbuotojui ar darbo sutarčiai, tiek laikotarpį, kurį užsienietis galės legaliai gyventi Lietuvoje (kadangi Užimtumo tarnybos išduoti leidimai/sprendimai nesuteikia teisės gyventi Lietuvoje, kartu reikia turėti ir vizą arba leidimą gyventi).

Kuriems užsieniečiams nereikia įsigyti leidimo dirbti (arba sprendimo dėl atitikties darbo rinkos poreikiams)?

 • ES ir ELPA valstybių narių piliečiams
 • Užsieniečiams, turintiems leidimą nuolat gyventi.
 • Trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra LR piliečių šeimos nariai IR turi leidimą laikinai gyventi, išduotą šeimos susijungimo atveju, arba leidimą nuolat gyventi, arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai ar nuolat gyventi šalyje kortelę.
 • Užsieniečiui, kurio profesija yra įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis (2019 metų pirmąjį pusmetį šios profesijos yra: suvirintojas, metalinių laivų korpusų surinkėjas, siuvėjas, skerdikas, mėsininkas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, betonuotojas, elektrikas, plataus profilio statybininkas, pastolių statytojas, tinkuotojas apdailininkas, izoliuotojas).
 • Užsieniečiui, kuris atvyksta dirbti darbą pagal profesiją, kuri įtraukta į profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą.
 • Užsieniečiui, kuriam bus mokamas užmokestis, ne mažesnis nei 3 vidutiniai mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai šiuo metu (3 867 Eur).
 • Užsieniečiui, kuris jau yra išdirbęs Lietuvoje 2 metus kaip aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojas ir nori pasikeisti leidimą laikinai gyventi.
 • Užsieniečiui, kuris, Lietuvoje pabaigęs studijas ar mokymąsi pagal profesinio mokymo programą, ketina dirbti pagal įgytą kvalifikaciją. Tokiu atveju turi būti pateikiamas dokumentas, patvirtinantis užsieniečio turimą kvalifikaciją (diplomas).

Leidimą dirbti užsienietis privalo gauti iki atvykdamas į Lietuvą. Leidimas dirbti užsieniečiui gali būti išduodamas, jeigu Lietuvoje ar kitoje Europos sąjungos šalyje nėra specialisto, atitinkančio darbdavio keliamus kvalifikacinius reikalavimus. 

Leidimą dirbti užsieniečiui išduoda ir panaikina, leidimo dirbti galiojimo laiką pratęsia Užimtumo tarnyba (UT). 

Darbdavys, norintis įdarbinti užsienietį, turi kreiptis į teritorinę užimtumo tarnybą, kurios veiklos teritorijoje registruota laisva darbo vieta. Dokumentų pateikimo tvarką, terminus ir reikalingus pateikti dokumentus galite rasti Užimtumo tarnybos internetinėje svetainėje.

Apačioje pateikiame apibendrintą skirtingų procesų aprašymą. Norėdami apie specifinį atvejį sužinoti daugiau, sekite lentelėje pateikiamas nuorodas.

Leidimas dirbti

Sprendimas dėl atitikimo darbo rinkos poreikiams

Sprendimas dėl aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams

• Paprastai išduodamas 1 metams arba trumpiau (leidimas dirbti sezoninį darbą - iki 6 mėn. per 12 mėn. laikotarpį), jo pagrindu užsienietis būdamas savo kilmės šalyje gauna Nacionalinę D vizą arba Šengeno vizą (tik sezoninio darbo atveju).
• Dažniausiai leidimas gyventi tokiu atveju neišduodamas (pagrindu, jog asmuo turi leidimą dirbti).
• Nereikia deklaruoti gyvenamosios vietos ar laukti sprendimo dėl leidimo gyventi (greičiausia opcija).
• Leidimą dirbti privaloma gauti iki atvykimo į Lietuvą, antraip UT atsisako jį išduoti.
• Viza išduodama per 15 dienų.

• Paprastai išduodamas 2 metams, jo pagrindu galima kreiptis dėl leidimo gyventi.
• Leidimas gyventi išduodamas darbo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 2 metams.
• Keliami specifiniai reikalavimai: sudaroma darbo sutartis bus ne trumpesnė nei 6 mėnesiai; pateikiami dokumentai apie darbuotojo kvalifikaciją bei turima ne mažesnė nei 1 metų patirtis per pastaruosius 2 metus pagal turimą kvalifikaciją.
• Sprendimo dėl leidimo gyventi reikia laukti 4 mėnesius (skubos tvarka – 2 mėnesius).

• Išduodamas, jei turima aukšta kvalifikacija ir ketinama mokėti ne mažesnį nei 1,5 šalies vidutinio bruto atlyginimo darbo užmokestį. Jo pagrindu kreipiamasi dėl leidimo gyventi išdavimo.
(Tokiu atveju, leidimas gyventi svarstomas iki 2 mėnesių bendra tvarka, iki 1 mėnesio – skubos tvarka).
• Jei ketinama mokėti trigubą šalies vidutinio bruto atlyginimo darbo užmokestį bei įdarbinti ilgiau nei metams, galima kreiptis tiesiai dėl leidimo gyventi (mėlynosios kortelės).
(Tokiu atveju, arba kai darbuotojo profesija patenka į trūkstamų profesijų sąrašą (žr. apačioje), bendra tvarka leidimas gyventi išduodamas per 1 mėnesį, skubos tvarka – 15 dienų).
Išdavimo tvarka

1. Darbdavys turi kreiptis į UT ir užregistruoti laisvą darbo vietą. Skelbimo galiojimo trukmė – ne trumpesnė nei 14 kalendorinių dienų.
2. Prieš išduodama pažymą apie dokumentų gavimą, UT tikrina, ar darbdavys atitinka visus reikalavimus (veikia legaliai, nėra bankrutavęs ir kt.)
3. Leidimas dirbti išduodamas ne ilgiau kaip per mėnesį.

Daugiau informacijos rasite čia

Leidimai dirbti sezoninį darbą

1. Darbdavys turi kreiptis į UT ir užregistruoti laisvą darbo vietą. Skelbimo galiojimo trukmė – ne trumpesnė nei 14 kalendorinių dienų.
2. Prieš išduodama pažymą apie dokumentų gavimą, UT tikrina, ar darbdavys atitinka visus reikalavimus (veikia legaliai, nėra bankrutavęs ir kt.)
3. UT per ne ilgiau nei per mėnesį priima sprendimą.

Daugiau informacijos rasite čia

1. Darbdavys turi kreiptis į UT ir užregistruoti laisvą darbo vietą. Skelbimo galiojimo trukmė – ne trumpesnė nei 7 kalendorinės dienos.
2. Prieš išduodama pažymą apie dokumentų gavimą, UT tikrina, ar darbdavys atitinka visus reikalavimus (veikia legaliai, nėra bankrutavęs ir kt.)
3. UT sprendimą priima per ne daugiau nei 10 kalendorinių dienų.

Daugiau informacijos rasite čia

Daugiau informacijos apie užsieniečių įdarbinimą

Daugiau informacijos apie atvykimą su Mėlynąja kortele

Parengta pagal Užimtumo tarnybos ir Migracijos departamento informaciją.

Informacija atnaujinta: 2020-04-17
MENIU
 • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
 • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!