Užsienio lietuvių bendruomenės

Daugelyje pasaulio šalių yra susikūrusios ten gyvenančių lietuvių bendruomenės. Tai yra tiek oficialios, tiek neoficialios lietuvių grupės, kurios kartu švenčia lietuviškas šventes, rūpinasi lietuviškumo išsaugojimu ir inicijuoja įvairiais veiklas. Užsienio reikalų ministerijos tinklapyje rasite sąrašą aktyviai veikiančių lietuvių bendruomenių visame pasaulyje. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) – lietuvius visame pasaulyje vienijanti visuomeninė nepolitinė organizacija, įkurta 1958 metais. PLB sudaro visi lietuviai gyveną už Lietuvos Respublikos ribų bei jų šeimų nariai, kurie pripažįsta PLB Konstituciją, jos veiklos tikslus ir principus. Šiuo metu PLB jungia 53 pasaulio šalyje veikiančias lietuvių bendruomenes. Kiekvieno krašto Lietuvių Bendruomenė tvarkosi pagal savo priimtą statutą, prisiderindama prie vietos sąlygų bei įstatymų ir PLB Konstitucijos. PLB veikia  nevyriausybinių (NVO)  organizacijų pagrindu. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės naujienas ir Bendruomenių kontaktus rasite čia.

Informacija atnaujinta: 2022-12-19
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):