Užsienyje gimusio vaiko registravimas Lietuvoje

Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato, kad vaiko, gimusio užsienio valstybėje, kai abu jo tėvai (ar vienas iš jų) yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimas turi būti įtrauktas į apskaitą Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje. Gimimas įtraukiamas į apskaitą nepriklausomai nuo vaiko pilietybės.

Norint vaiko gimimą įtraukti į apskaitą, reikia pateikti šiuos dokumentus:

  1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  2. Užsienio valstybės išduotas gimimo liudijimas. Užsienio valstybėje išduotas dokumentas turi būti legalizuotas ar patvirtintas Apostille pažyma, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, ir išverstas į lietuvių kalbą. Daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą.
  3. Jeigu vaiko tėvas yra užsienio šalies pilietis, taip pat reikia pateikti jo asmens dokumento kopiją.

Dokumentus galima pateikti:

  • Tiesiogiai Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai.
  • Valstybės, kurioje gyvenate, LR diplomatinei atstovybei, kuri dokumentus perduos Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai.
  • Naudodamiesi Elektroninės valdžios vartų portalu ir turintys galimybę asmeniškai arba per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvoje – civilinės metrikacijos skyriuje, į kurį buvo siųsti prašymai.

Daugiau informacijos apie užsienyje gimusių vaikų registravimą Lietuvoje rasite civilinės metrikacijos tinklapyje.

Šaltinis: Civilinė metrikacija 

Informacija atnaujinta: 2021-02-02
MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!