Užsienyje sudarytos santuokos/ištuokos registravimas Lietuvoje

Lietuvos Respublikos piliečiai po 1990 m. kovo 11 d. įregistravę santuoką arba ištuoką užsienyje, privalo tai įtraukti į apskaitą Lietuvos Respublikoje.  Užsienio valstybių institucijose įregistruotos santuokos/ištuokos įtraukiamos į apskaitą Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje, įrašant civilinės būklės akto įrašą ir piliečio pageidavimu išduodant civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą.

Tai galima padaryti internetu prisijungus prie Registrų centro savitarnos (save identifikavus per el. bankininkystę ar su elektronine atpažinties priemone) arba gyvai pateikiant dokumentus pasirinktam civilinės metrikacijos skyriui Lietuvoje arba LR diplomatinei atstovybei užsienyje.

Norint apskaityti santuoką, pateikiami šie dokumentai:

  1. Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą santuoką; 
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  3. Užsienio valstybės institucijos išduotas santuokos liudijimas;
  4. Ištuokos dokumentas, jei sutuoktinis anksčiau buvo sudaręs santuoką, arba buvusio sutuoktinio mirties dokumentas, jeigu sutuoktinis yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registrą Lietuvoje.

Norint apskaityti santuokos nutraukimą, pateikiami šie dokumentai:

  1. Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą ištuoką;
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  3. Užsienio valstybės institucijos išduotas ištuokos liudijimas arba teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo.

SvarbuUžsienio valstybėse išduoti dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti Apostille pažyma, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, ir išversti į lietuvių kalbą. 

Valstybių, kurių civilinės būklės aktų įrašų išrašai galioja be legalizavimo ar tvirtinimo pažyma Apostille, sąrašą galite rasti čia.

Daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą.

Šaltinis: Civilinė metrikacija 

Informacija atnaujinta: 2022-12-19
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):