Vaiko išlaikymo išmoka

Ši išmoka mokama vaikui iš valstybės lėšų, kai vaikas negauna viso arba dalies išlaikymo (alimentų), priteisto vienam iš tėvų arba abiem tėvams. Teisę gauti išmoką turi vaikas, kuris:

  • ilgiau kaip mėnesį negauna teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatyto viso arba gauna tik dalį išlaikymo iš vieno ar abiejų tėvų,
  • yra Lietuvos Respublikos pilietis, asmuo be pilietybės arba užsienietis, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje,
  • yra jaunesnis nei 18 metų,
  • arba yra vyresnis nei 18 metų nedarbingas asmuo, kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas neįgalumas.

Vaikų išlaikymo išmokų skyrimą, mokėjimą ir išmokėtų sumų išieškojimą administruoja „Sodra“.

Prašymą galite pateikti:

Vaikų išlaikymo išmoka vienam vaikui per mėnesį negali būti didesnė negu 1,8 bazinės socialinės išmokos dydžio (BSI – 42 Eur, 1,8 BSI – 75,60 Eur), galiojusio mėnesį, už kurį mokama išmoka. 

Daugiau informacijos

Šaltinis: Sodra

Informacija atnaujinta: 2022-01-03
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):