Vaiko priežiūra tėvams išvykus iš šalies

Išvyksta vienas iš tėvų

Už vaiko auklėjimą ir priežiūrą tėvai atsako bendrai ir vienodai, nepaisant, ar jų santuoka nutraukta ir vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su vienu iš tėvų. Todėl sprendimą dėl vaiko išvykimo nuolat gyventi į užsienio valstybę, taip pat privalo priimti abu vaiko tėvai.  Tais atvejais, kuomet į užsienio valstybę nuolatiniam gyvenimui išvyksta vienas iš vaiko tėvų su vaiku, yra būtina gauti kito iš vaiko tėvų, nevykstančio kartu su vaiku į užsienio valstybę, rašytinį sutikimą dėl vaiko nuolatinio gyvenimo užsienio valstybėje.  Taigi, tuo atveju, jeigu su vaiku nuolatiniam gyvenimui į užsienio valstybę išvyksta tik vienas iš vaiko tėvų, yra būtina:

  1. Kad vaiko gyvenamoji vieta teismo sprendimu būtų nustatyta su išvykstančiu vienu iš vaiko tėvų;
  2. Kad kartu su vaiku į užsienio valstybę nevykstantis kitas iš vaiko tėvų duotų rašytinį sutikimą dėl vaiko nuolatinio gyvenimo užsienio valstybėje. 

Jeigu tarp vaiko tėvų kyla ginčas dėl vaiko išvykimo gyventi į užsienio valstybę, ir kartu su vaiku neišvykstantis vienas iš tėvų atsisako duoti sutikimą vaiko išvykimui, šis tėvų ginčas turi būti sprendžiamas teismine tvarka.

Išvyksta abu tėvai ar vienintelis iš turimų tėvų

Nuo 2020 m. sausio 1 d. vaiko tėvai esant svarbioms priežastims (pavyzdžiui, gydymo, įdarbinimo, profesinės ar savanoriškos veiklos ne Lietuvos Respublikoje ar kt.) išvyksta į užsienį, jie turi teisę kreiptis dėl vaiko laikinosios priežiūros tėvų prašymu nustatymo.

Vaiko tėvai, pageidaujantys, kad jų atstovaujamam vaikui būtų nustatyta laikinoji priežiūra, savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai (atvykę į savivaldybės administraciją, registruotu paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis) privalo pateikti:

  • prašymą nustatyti vaiko laikinąją priežiūrą;
  • išrašą  iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • tėvų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas;
  • asmens, galinčio laikinai prižiūrėti vaiką, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • dokumentus, įrodančius priežastis, dėl kurių vaikui prašoma nustatyti laikinąją priežiūrą (pvz.: gydymo įstaigos pateiktą pažymą, įdarbinimo, profesinės ar savanoriškos veiklos ne Lietuvos Respublikoje dokumentus (darbo sutarties, paslaugų teikimo sutarties kopijas, laišką, patvirtinantį įdarbinimą, komandiruotę, stažuotę arba dalyvavimą profesinėje ar savanoriškoje programoje ir jos trukmę patvirtinančio įsakymo kopijas, potvarkio, kvietimo kopijas ar kt.).

Dėl vaiko laikinosios priežiūros tėvų prašymu nustatymo reikia kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki planuojamo išvykimo į užsienio valstybę. 

Svarbu. Vaiko laikinoji priežiūra nustatoma ne ilgesniam kaip šešių mėnesių terminui.

Vaiko laikinosios priežiūros išmoka neskiriama, jeigu vaiko laikinoji priežiūra nustatoma tėvų ar kitų jo įstatyminių atstovų prašymu. Vaiko tėvai ir asmuo, laikinai prižiūrintis vaiką, turi iš anksto susitarti dėl vaiko išlaikymo tėvų išvykimo laikotarpiu.

Daugiau informacijos apie vaiko priežiūrą tėvams (ar vienam iš tėvų) išvykus į užsienį – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos tinklapyje.

Parengta pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos informaciją

Informacija atnaujinta: 2021-11-19
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):