Vaiko priežiūros išmoka

Kas gali gauti vaiko priežiūros išmoką?

Teisę gauti vaiko priežiūros išmoką turi vienas iš tėvų (įtėvių), ar globėjas, ar vienas iš vaiko senelių (seneliams vaiko priežiūros išmoka gali būti skiriama, jeigu atitinka išmokai skirti sąlygas ir tik tuo atveju, jeigu teisę gauti šią išmoką tam pačiam vaikui prižiūrėti turi bent vienas iš vaiko tėvų (įtėvių), ji gali būti mokama iki vaikui sukaks metai arba dveji (teikiant prašymą dėl išmokos skyrimo reikia nurodyti, kiek laiko norėsite ją gauti, vėliau šio pasirinkimo nebus galima keisti). Išmoka už tą patį vaiką gali būti skiriama vienam iš tėvų (įtėvių), todėl tėvai turi galimybę šią išmoką gauti pakaitomis.

Pvz.: Gimus kūdikiui, motinai suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti ir ji pateikė prašymą gauti vaiko priežiūros išmoką dvejus metus. Praėjus pusei metų, ji apsisprendė grįžti į darbą, o vaiko priežiūros atostogos suteiktos vaiko tėčiui. Šiuo atveju motina turi pateikti „Sodrai“ prašymą dėl vaiko priežiūros išmokos mokėjimo nutraukimo, o tėvas – prašymą dėl vaiko priežiūros išmokos skyrimo (tačiau mokėjimo trukmė bus nustatoma pagal pirmojo iš tėvų pasirinkimą).

Maksimalus vaiko priežiūros atostogų laikas – treji metai, tačiau trečiaisiais metais vaiko priežiūros išmoka nebėra mokama. Nepaisant to, darbdavys privalo išlaikyti vaiko priežiūros atostogose esančiojo darbo vietą. Apie planuojamas vaiko priežiūros atostogas darbdavį informuoti reikia bent prieš 14 dienų iki  motinystės atostogų pabaigos. Asmeniui, esančiam vaiko priežiūros atostogose, ir toliau skaičiuojamas socialinio draustumo stažas.

Kokie yra reikalavimai, norint gauti išmoką?

Norint gauti šią išmoką asmuo turi turėti sukaupęs minimalų 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą. Yra keletas išimčių, kai šis minimalaus stažo reikalavimas netaikomas, jei reikalaujamo stažo neįgijote dėl to, kad:

  • pastaruosius dvejus metus buvote pareigūnu/-e, profesinės karo tarnybos kariu/-e ar statutiniu/-e valstybės tarnautoju/-a, o pertrauka nuo tarnybos pabaigos iki įsidarbinote neviršija 3 mėnesių;
  • per pastaruosius dvejus metus buvote kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos karys/-ė ar atlikote alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą ir pertrauka nuo statuso pasikeitimo neviršija 3 mėnesių;
  • prieš tai buvote vaiko priežiūros atostogose, t. y. darbdavys buvo suteikęs prieš tai gimusio vaiko priežiūros atostogas. Tokiu atveju ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai.

Jeigu dalį reikiamo stažo įgijote kitoje ES, EEE šalyje ar Šveicarijoje, galite pateikti formą S041 arba E104. Jeigu šių formų neturite, galite kreiptis į bet kurį „Sodros“ teritorinį padalinį ir užpildyti prašymą tarpininkauti gaunant šias formas ir perskaičiuojant motinystės socialinio draudimo stažą.

Kokio dydžio išmoką gausiu?

Išmoka apskaičiuojama pagal buvusį darbo užmokestį. Pasirinkus vaiko priežiūros išmokos mokėjimą per vienus metus, jos dydis sudaro 77,58 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, per dvejus metus – pirmaisiais vaiko priežiūros metais mokama 54,31 proc., o antraisiais – 31,03 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio išmoka.

Vaiko priežiūros išmoka negali būti mažesnė ar didesnė nei nustatytos ribos. Šios ribos nustatomos atsižvelgiant į vidutinį mėnesinį darbo užmokestį šalies ūkyje, kurį kas ketvirtį skelbia Valstybės duomenų agentūra.

  • Minimali vaiko priežiūros išmoka per mėnesį yra 234 Eur (įgijus teisę į išmoką II ketvirtyje, minimali išmoka negalės būti mažesnė nei 240 eurų).
  • Maksimali vaiko priežiūros išmoka per mėnesį yra 2240,20 Eur (dviejų vidutinių šalies atlyginimų dydis, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės į išmoką atsiradimo dienos). 

Išmokos dydį galite sužinoti pasinaudoję Sodros skaičiuokle.

Norėdami gauti vaiko priežiūros pašalpą, turite kreiptis į teritorinį „Sodros“ padalinį internetu, paštu ar atvykę asmeniškai. „Sodrai“ pateikiamų dokumentų sąrašą galite rasti Sodros internetinėje svetainėje.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengta informacija apie išmokas gimus vaikui:

Šaltiniai: Sodra, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Informacija atnaujinta: 2023-02-03
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):