Vairavimo egzaminai

Kas gali laikyti vairavimo egzaminą Lietuvoje?

Egzaminą gali laikyti asmuo, gyvenantis Lietuvos Respublikoje bent 185 dienas kiekvienais kalendoriniais metais ir čia deklaravęs savo gyvenamąją vietą. Jeigu jūsų gyvenamoji vieta nėra deklaruota Lietuvoje arba deklaruota mažiau negu 185 dienas, galite laikyti egzaminus tik tuo atveju, jei Lietuvoje yra jūsų asmeninių ryšių vieta ir jūs čia nuolat sugrįžtate. Tokiu atveju jums reikės pateikti tokius ryšius įrodančius dokumentus (tai gali būti darbo sutartis su Lietuvos darbdaviu, įrodymas, jog jūsų vaikai čia lanko darželį ir t.t., priklausomai nuo individualaus atvejo). 

Ryšius su Lietuva galima pagrįsti, jei:

  • pradėjote dirbti Lietuvoje. Patvirtinantys dokumentai: darbo sutartis, individualios veiklos pažyma, verslo liudijimas, darbo biržos išrašas ar kt. 
  • esate studentas ar moksleivis iš Lietuvos ir šiuo metu mokotės užsienyje. Patvirtinantys dokumentai: dokumentas iš mokymo įstaigos, išverstas į lietuvių kalbą.
  • esate užsienio šalių studentas ar moksleivis ir Lietuvoje studijuojate ar lankote mokyklą ne trumpiau nei 6 mėnesius. Patvirtinantis dokumentas: dokumentas iš mokymo įstaigos.
  • buvote išvykęs atlikti arba dabar atliekate apibrėžtos trukmės profesinę užduotį užsienyje arba praktiką. Patvirtinantis dokumentas: pažymėjimas iš įmonės apie komandiruotę, praktikos sutartis su įmone ar kt.
  • gyvenate arba dirbate užsienyje, tačiau nuolat sugrįžtate į Lietuvą dėl asmeninių ryšių, pavyzdžiui: Lietuvoje gyvena vyras/žmona ir/arba nepilnamečiai vaikai; artimųjų ligos atveju (globa, slauga ar kt.) ir kt. Patvirtinantis dokumentas: pažyma apie šeimos sudėtį iš Registrų centro; pažyma iš gydymo įstaigos apie artimųjų globą ar slaugą; kt.

Vairavimo egzaminas susideda iš dviejų dalių – teorinės ir praktinės.

Teorijos egzaminas 

Vairavimo teorijos egzaminą galima laikyti lietuvių, anglų ir rusų kalbomis, naudojantis „Regitros“ sukurta kompiuterine teorijos egzamino programa. Užsiregistruoti į teorijos egzaminą galima internetu, paskambinus į „Regitros“ informacijos centrą tel. 8 700 55 151 , skambinant iš užsienio tel. +370 5 210 5164 Egzaminus galima laikyti bet kuriame egzaminų centre. 

Registruojantis laikyti teorijos egzaminą, reikia pateikti šiuos dokumentus:

  • asmens tapatybės dokumentą;
  • galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą;
  • sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, patvirtinantį baigtą mokymą pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą.
  • jeigu keičiate užsienyje išduotą vairuotojo pažymėjimą: galiojantį užsienio šalyje išduotą vairuotojo pažymėjimą ir jo vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertėjo parašu. Jei nacionalinis vairuotojo pažymėjimas neatitinka Konvencijų dėl kelių eismo reikalavimų, reikia pateikti tarptautinį vairuotojo pažymėjimą. PASTABA: norint pasikeisti JAV išduotą vairuotojo pažymėjimą, taip pat būtina pateikti tarptautinį vairuotojo pažymėjimą.

Teigiamas teorijos egzamino rezultatas galioja, iki bus išlaikytas praktikos egzaminas, bet ne ilgiau kaip 1 metus.

Praktikos egzaminas

Išlaikius teorijos egzaminą, galima „Regitroje“ registruotis laikyti praktikos egzaminą. Valstybinės kalbos nemokantys asmenys praktikos egzaminą gali laikyti naudodamiesi vertėjo paslaugomis.

Kelių eismo taisyklės

Kelių eismo taisyklės Lietuvoje mažai skiriasi nuo daugumos Europos šalių taisyklių, su jomis susipažinti galite čia.

Skaityti plačiau 

Parengta pagal VĮ „Regitra“ ir Lietuvos kelių policijos informaciją

Informacija atnaujinta: 2024-02-26
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):