Vairuotojo pažymėjimas

ES ir EEE išduoti vairuotojo pažymėjimai

Jeigu jūsų vairuotojo pažymėjimas išduotas Europos sąjungos ar Europos ekonominės erdvės šalyje (toliau - ES), jis pripažįstamas visoje ES.

Galite turėti tik vieną ES vairuotojo pažymėjimą. Šį pažymėjimą išduoda tos ES šalies, kurioje yra jūsų įprastinė gyvenamoji vieta, institucijos. Jei persikeliate gyventi į Lietuvą iš kitos ES šalies, keisti vairuotojo pažymėjimo paprastai nereikia. Galite naudotis savo vairuotojo pažymėjimu tol, kol nėra pasibaigęs jo galiojimo laikas.

Daugiau informacijos

Kaip pasikeisti ES valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą?

Europos Sąjungos valstybėse narėse išduoti vairuotojo pažymėjimai Lietuvoje yra keičiami be egzaminų ar papildomų sąlygų. Tokį pažymėjimą galima pasikeisti lygiai taip pat kaip pasibaigusio galiojimo ar pamestą lietuvišką – tereikia atvykti į „Regitros“ padalinį, turėti galiojančią sveikatos pažymą, asmens dokumentą ir susimokėti už naujo pažymėjimo išdavimą.

Pakeisti vairuotojo pažymėjimą į lietuvišką grįžus iš užsienio galite, jeigu:

  • Jūsų gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvoje ir čia gyvenate bent 185 dienas kiekvienais kalendoriniais metais;
  • Jūsų gyvenamoji vieta nėra deklaruota Lietuvoje arba deklaruota mažiau negu 185 dienas, tačiau galite įrodyti asmeninį ar darbo ryšį su Lietuva jūsų pasirinktais dokumentais (tai gali būti darbo sutartis su Lietuvos darbdaviu, įrodymas, jog jūsų vaikai čia lanko darželį ir t.t., priklausomai nuo individualaus atvejo).

Nuolat užsienyje gyvenantys asmenys dėl vairuotojo pažymėjimo keitimo turėtų kreiptis į toje valstybėje vairuotojo pažymėjimus išduodančią įstaigą.

Ne ES ar EEE išduoti vairuotojo pažymėjimai

Su Trečiųjų (Europos sąjungai ar Europos ekonominei erdvei nepriklausančių) valstybių išduotu vairuotojo pažymėjimu Lietuvoje vairuoti galima tol, kol žmogus netampa nuolatiniu mūsų šalies gyventoju, tai yra, kai jis Lietuvoje gyvena daugiau kaip 185 dienas per metus ir čia deklaruoja gyvenamąją vietą. Taip pat nuolat gyvenančiais Lietuvoje yra laikomi studentai užsieniečiai, Lietuvoje pragyvenę bent 6 mėnesius. Tapus nuolatiniu gyventoju, užsieniečiai, vairuojantys su ne ES šalyje išduotais pažymėjimais, privalo juos pasikeisti į lietuviškus.

Kaip pasikeisti ne ES valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą?

Ne ES ar EEE išduoti vairuotojo pažymėjimai keičiami išlaikius teorijos ir praktikos egzaminus. Baigti vairavimo mokymo įstaigos rengiamų mokymų Lietuvoje šiuo atveju nereikalaujama.

Egzaminų laikyti nereikia, jei vairuotojo pažymėjimas išduotas Šveicarijoje, Moldovoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose arba Korėjos Respublikoje.

Lietuva Jungtinėje Karalystėje (JK) išduotus vairuotojo pažymėjimus keičia vadovaudamasi pagrindiniu kriterijumi – teisės vairuoti įgyjimo data:

  • Jei teisę vairuoti JK įgijote iki 2020 m. gruodžio 31 d. – egzaminų laikyti nereikės. Angliškų teisių keitimas į lietuviškas atliekamas tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir iki šiol (kai JK dar buvo ES narė).
  • Jei teisę vairuoti JK įgijoje po 2020 m. gruodžio 31 d. – vairuotojo pažymėjimas bus keičiamas kaip išduotas trečioje šalyje. Grįžus į Lietuvą vairuotojo pažymėjimą galėsite pasikeisti tik išlaikę teorijos ir praktikos egzaminus.

Trečiojoje šalyje išduotas nacionalinis vairuotojo pažymėjimas keičiamas, jei yra atiduodamas „Regitrai“ nepasibaigus jo galiojimo terminui. Jei galiojimo terminas pasibaigė vairuotojo pažymėjimo savininkui gyvenant Lietuvos Respublikoje, vairuotojo pažymėjimas gali būti keičiamas, jei yra atiduodamas „Regitrai“ per 1 metus nuo pareiškėjo atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką dienos.

Kartu su trečiojoje šalyje išduotu nacionaliniu vairuotojo pažymėjimu „Regitrai“ pateikiamas jo vertimas į lietuvių kalbą. Jei nacionalinis vairuotojo pažymėjimas neatitinka Konvencijų dėl kelių eismo reikalavimų, „Regitrai“ reikia pateikti tarptautinį vairuotojo pažymėjimąPASTABA: norint pasikeisti JAV išduotą vairuotojo pažymėjimą, taip pat būtina pateikti tarptautinį vairuotojo pažymėjimą. 

Atvykus į „Regitros“ egzaminų centrą laikyti teorijos egzaminą reikia pateikti:

  1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  2. Galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, patvirtinančią, kad sveikatos būklė yra tinkama vairuoti atitinkamos (-ų) kategorijos (-ų) transporto priemones.
  3. Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, patvirtinantį baigtą mokymą pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą.
  4. Galiojantį užsienio šalyje išduotą vairuotojo pažymėjimą ir jo vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertėjo parašu. Jei nacionalinis vairuotojo pažymėjimas neatitinka Konvencijų dėl kelių eismo reikalavimų, reikia pateikti tarptautinį vairuotojo pažymėjimą.

Išlaikius teorijos egzaminą, galima iš karto užsiregistruoti į praktikos egzaminą.

Daugiau informacijos apie egzaminų laikymą

Daugiau informacijos apie užsienyje išduoto vairuojo pažymėjimo keitimą

Parengta pagal „Regitra“ ir Lietuvos kelių policijos informaciją

Informacija atnaujinta: 2022-12-15
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):