Valstybės tarnyba

Valstybės tarnyba – valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose pareigas einančių asmenų profesinė veikla, kuria atliekamos viešojo administravimo funkcijos ir (arba) padedama valstybės ar vietos valdžią įgyvendinantiems asmenims atlikti jiems nustatytas funkcijas, išskyrus ūkinio ir (ar) techninio pobūdžio funkcijas.  

Lietuvoje valstybės tarnautojai skirstomi į statutinius (policijos pareigūnai, ugniagesiai gelbėtojai, muitininkai ir kt.), įstaigų vadovus, politinio (asmeninio) pasitikėjimo (viceministrai, ministro patarėjai ir kt.) ir karjeros valstybės tarnautojus. Daugiau informacijos galite rasti čia.

Asmuo, priimamas į valstybės tarnautojo pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų. Reikalavimas būti ne vyresniam kaip 65 metų netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams;
  • turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
  • būti nepriekaištingos reputacijos (Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnis);
  • atitikti kitus įstaigos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus (pavyzdžiui, turėti konkrečios studijų srities ir (ar) krypties išsilavinimą, turėti tam tikrą darbo patirtį, mokėti tam tikrą užsienio kalbą tam tikru lygiu ir kt.).

Informaciją dėl kvalifikacijos, įgytos ne Lietuvoje, pripažinimo teikia Studijų kokybės vertinimo centras.

Skelbimai apie darbo vietas valstybės tarnyboje ir viešajame sektoriuje skelbiami Valstybės tarnybos portale.

Daugiau informacijos apie priėmimą į valstybės tarnybą rasite Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

Svarbu. Pagal Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo nuostatas,  konkursai į valstybės tarnautojo pareigas gali būti vykdomi ir nuotoliniu būdu.

Šaltinis: Vidaus reikalų ministerija

Informacija atnaujinta: 2021-12-01
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):