Valstybės tarnyba

Valstybės tarnyba

Kiekvienas Lietuvos pilietis, priimtas į valstybės tarnautojo pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • mokėti lietuvių kalbą;
  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikoma politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams;
  • turėti aukštąjį išsilavinimą;
  • būti išlaikiusiam bendrųjų gebėjimų testą ir, jei pretenduoja užimti vadovaujančias pareigas, pasitikrinęs vadovavimo gebėjimus Valstybės tarnybos departamente.

Prašymai leisti dalyvauti konkurse teikiami www.testavimas.vtd.lt
Skelbimai dėl konkursų į valstybės tarnautojų pareigas skelbiami Valstybės tarnybos portale, „Konkursai ir atrankos“ skiltyje, kurią rasite čia. Taip pat daugiau informacijos apie įsidarbinimą valstybės tarnyboje galima rasti Valstybės tarnybos departamento parengtoje atmintinėje ir telefonu +370 5 205 4880 (rinktis „1“).

Informacija atnaujinta: 2018-10-18
MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!