Verslo forma

Jei nutarėte steigti įmonę, pirmiausia nuspręskite, kokia įmonės teisinė forma yra tinkamiausia Jūsų pasirinktiems tikslams įgyvendinti.

Pagal atsakomybės laipsnį juridiniai asmenys (JA) skirstomi į ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis. Už neribotos civilinės atsakomybės JA prievoles atsako JA dalyvis jam nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančiu turtu. Už ribotos civilinės atsakomybės JA prievoles JA dalyvis neatsako.

Pagal tikslą juridiniai asmenys skirstomi į viešuosius ir privačiuosius. Viešieji ir privatieji juridiniai asmenys dažniausiai skiriasi pagal steigėjų tikslus (viešųjų (nesiekia naudos sau) arba privačiųjų (siekia materialinės naudos) interesų tenkinimas), veiklą ir pelno panaudojimą (privačiųjų JA dalyviai turi teisę gauti pelno dalį, o viešųjų JA pelnas gali būti naudojamas tik veiklos tikslams įgyvendinti).

Vienos iš dažniausiai pasitaikančių juridinių formų:

Juridinių formų palyginimas

Vertinimo kriterijaiMažoji bendrija (MB)Uždaroji akcinė bendrovė (UAB)Akcinė bendrovė (AB)Individuali įmonė (IĮ)Viešoji įstaiga (VšĮ)
Dalyvių skaičius Nuo 1 iki 10 narių (tik fiziniai asmenys) Nuo 1 (skaičius neribojamas)  Nuo 1 (skaičius neribojamas)  1 savininkas (fizinis asmuo) Dalininkai (skaičius neribojamas) arba 1 savininkas. Gali steigti fiziniai ir juridiniai asmenys.
Minimalaus kapitalo dydis Nėra nustatytas, gali ir piniginis įnašas, ir materialus įnašas  2500€ 25 000€  Nėra Neapibrėžtas
Atsakomybė Ribota civilinė atsakomybė (įmonė atsako tik savo turimu turtu) Ribota civilinė atsakomybė (įmonė atsako tik savo turimu turtu)  Ribota civilinė atsakomybė (įmonė atsako tik savo turimu turtu)  Neribota civilinė atsakomybė (savininkas atsako visu savo nuosavu turtu)  Ribota civilinė atsakomybė (įmonė atsako tik savo turimu turtu)
Sprendimo priėmimo (balsavimo) principas 1 narys – 1 balsas, tačiau, kai MB turi vadovą, nuostatuose gali būti nustatyta kitaip Jei visos UAB akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra vienodos nominalios vertės, kiekviena akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą  Jei visos AB akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra vienodos nominalios vertės, kiekviena akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą  Sprendimus priima savininkas  Dalininkai sprendimus  priima balsavimu. 1 dalininkas -1 balsas 
Apskaita Neprivalomas buhalteris (buhalteriją gali tvarkyti ir MB nariai pagal 38 VAS)  Privalomas buhalteris arba sutartis su buhalterinę apskaitą vykdančia įmone Privalomas buhalteris arba sutartis su buhalterinę apskaitą vykdančia įmone Neprivalomas buhalteris Privalomas buhalteris arba sutartis su buhalterinę apskaitą vykdančia įmone

Šaltinis: VšĮ „Versli Lietuva“

Informacija atnaujinta: 2018-12-14
MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!