Pensijos dirbusiems užsienyje

Grįžtant iš užsienio daugelis nerimauja, kas nutiks su darbo stažu, sukauptu užsienyje, kaip bus skaičiuojama senatvės pensija, kada ir kuri šalis pradės mokėti pensiją. Jeigu dirbote vienoje iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalių, Jungtinėje Karalystėje ar Šveicarijoje, jūsų sukauptas darbo stažas nedings ir bus įskaičiuojamas į stažą, turėtą Lietuvoje. Lietuva taip pat yra sudariusi keletą dvišalių sutarčių su trečiosiomis šalimis, kuriose įgytas darbo stažas taip pat priskaičiuojamas prie turėto Lietuvoje. Jei dirbote valstybėje su kuria Lietuva neturi tarptautinės sutarties ir joje nėra taikoma ES teisė, tokiu atveju Lietuvoje Jums pensija galės būti skirta tik, jei turite minimalų stažą atitinkamos rūšies pensijai gauti, pvz.: senatvės pensijai gauti – 15 metų minimalų stažą. 

Dirbusiems ES, EEE, JK ar Šveicarijoje

Asmeniui, įgijusiam stažo daugiau nei vienoje ES, EEE valstybėse narėse, JK ar Šveicarijoje, kiekviena valstybė skiria ir moka pensiją už toje valstybėje į...

Dirbusiems ne ES, EEE, JK ar Šveicarijoje

Lietuva yra sudariusi dvišales tarptautines sutartis dėl socialinės apsaugos su Rusija, Baltarusija, Moldova, Ukraina ir Kanada, kuriomis vadovaujantis, yr...
Informacija atnaujinta: 2021-11-23
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):