Nuotolinis mokymasis

Siekdama padėti lietuviams užsienyje palaikyti ryšį su lietuviška švietimo sistema bei palengvinti mokinių integraciją, kai jie sugrįžta mokytis iš užsienio į lietuviškas mokyklas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija išduoda leidimus vykdyti nuotolinį mokymą. T.y. mokiniai, gyvenantys užsienyje, gali mokytis Lietuvoje nuotoliniu būdu. 

Nuotolinis mokymas vykdomas dvejopai: 

  1. Pagal bendrąsias Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ugdymo programas, kai asmuo mokosi visų mokomųjų dalykų, o pabaigęs bendrojo ugdymo programą gauna atitinkamą dokumentą: pradinio, pagrindinio ugdymo baigimo pažymėjimą ar brandos atestatą (pabaigusiems tik dalį programos išduodama pažyma apie atitinkamos programos dalies baigimą).
  2. Mokomasi „lituanistinio paketo“: pasirenkami tik lietuvių kalbos, literatūros, istorijos, geografijos kursai (išduodama pažyma apie šio kurso baigimą).

Nuotolinis mokymas vykdomas Skype programa, naudojantis e-pamokomis, vaizdo įrašais ir kt. Į ugdymo įstaigą reikia atvykti tik dvyliktos klasės brandos egzaminams ir kai kuriais atvejais – dešimtos klasės žinių patikrinimui.

Nuotolinis mokymas šiuo metu teikiamas šiose įstaigose:

Lituanistinis švietimas užsienyje taip pat vykdomas formaliose ir neformaliose lituanistinėse mokyklose. Daugiau informacijos čia.

Parengta pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informaciją.

Informacija atnaujinta: 2023-08-17
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):