Nuotolinis mokymasis

Siekdama padėti lietuviams užsienyje palaikyti ryšį su lietuviška švietimo sistema bei palengvinti mokinių integraciją, kai jie sugrįžta mokytis iš užsienio į lietuviškas mokyklas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija išduoda leidimus vykdyti nuotolinį mokymą. T.y. mokiniai, gyvenantys užsienyje, gali mokytis Lietuvoje nuotoliniu būdu. 

Nuotolinis mokymas vykdomas dvejopai: 

  1. Pagal bendrąsias Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ugdymo programas, kai asmuo mokosi visų mokomųjų dalykų, o pabaigęs bendrojo ugdymo programą gauna atitinkamą dokumentą: pradinio, pagrindinio ugdymo baigimo pažymėjimą ar brandos atestatą (pabaigusiems tik dalį programos išduodama pažyma apie atitinkamos programos dalies baigimą).
  2. Mokomasi „lituanistinio paketo“: pasirenkami tik lietuvių kalbos, literatūros, istorijos, geografijos kursai (išduodama pažyma apie šio kurso baigimą).

Nuotolinis mokymas vykdomas Skype programa, naudojantis e-pamokomis, vaizdo įrašais ir kt. Į ugdymo įstaigą reikia atvykti tik dvyliktos klasės brandos egzaminams ir kai kuriais atvejais – dešimtos klasės žinių patikrinimui.

Nuotolinis mokymas šiuo metu teikiamas šiose įstaigose:

Lituanistinis švietimas užsienyje taip pat vykdomas formaliose (gaunančiose dalinį finansavimą iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos) bei neformaliose (privačiose) lietuvių mokyklėlėse. Daugiau informacijos čia.

Parengta pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informaciją 

Pasaulio lietuvių mokykla

Pasaulio lietuvių mokykla siūlo mokamas nuotolines grupines ir privačias ankstyvojo ugdymo, lietuvių kalbos, istorijos, programavimo, muzikos/teatro bei anglų kalbos pamokas vaikams ir lietuvių kalbos pamokas suaugusiems. Visi mokyklos mokytojai kalba anglų kalba, todėl pamokos yra tinkamos net ir tiems, kurie visai nekalba lietuvių kalba. Taip pat pamokos gali būti vedamos ispanų ir vokiečių kalbomis. 

Šios mokyklos tikslas yra sujungti pasaulio lietuvius ir jų bendruomenes, suteikti galimybes vienoje grupėje mokytis vaikui iš Meksikos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos, taip ne tik ugdant lietuvių kalbos žinias, bet ir draugystę, bendrystę tarp lietuvių skirtingose pasaulio šalyse. Visos pamokos vyksta nuotoliniu būdu ir šiuo metu mokosi jau daugiau negu 150 mokinių, kurių amžius svyruoja nuo 4 mėnesių iki 50 metų, iš įvairių pasaulio žemynų

Pasaulio lietuvių mokyklos moksleiviais grupėse gali tapti vaikai nuo 4 mėnesių iki 13 metų, o privačiai gali mokytis vaikai nuo 4 metų ir suaugę.

Daugiau informacijos ieškokite: www.palimo.lt

Informacija atnaujinta: 2022-12-09
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):