Pilietybės įgijimas natūralizacijos tvarka

Užsienietis, teisėtai nuolat pragyvenęs Lietuvoje pastaruosius 10 metų, gali kreiptis dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo natūralizacijos tvarka. Lietuvos Respublikos pilietybė suteikiama asmeniui, jeigu jis atitinka šias sąlygas:

 • pastaruosius 10 metų teisėtai nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje;
 • prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo pateikimo ir sprendimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo priėmimo metu turi teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • išlaikė valstybinės kalbos egzaminą;
 • išlaikė Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą;
 • turi teisėtą pragyvenimo šaltinį;
 • yra asmuo be pilietybės arba yra pilietis tokios valstybės, pagal kurios teisę Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo atveju praranda tos valstybės pilietybę, arba raštu pareiškia savo valią atsisakyti turimos kitos valstybės pilietybės, kai jam bus suteikta Lietuvos Respublikos pilietybė;
 • nėra Pilietybės įstatyme 22 straipsnyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių Lietuvos Respublikos pilietybė neteikiama.

Užsienietis turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymas (prašymų formos – čia);
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. leidimas nuolat gyventi Lietuvoje;
 4. dokumentas, patvirtinantis, kad jis pastaruosius 10 metų teisėtai nuolat gyvenate Lietuvos Respublikoje;
 5. dokumentas, patvirtinantis, kad jis turi teisėtą pragyvenimo šaltinį;
 6. dokumentai, patvirtinantys, kad jis išlaikė lietuvių kalbos ir Konstitucijos pagrindų egzaminus;
 7. pažyma dėl (ne)teistumo iš valstybės (valstybių), kurioje (kuriose) asmuo gyveno;
 8. rašytinis pareiškimas, kad atsisakysite turimos kitos valstybės pilietybės.

Užsieniečiui, sudariusiam santuoką su Lietuvos Respublikos piliečiu ir pastaruosius 7 metus bendrai su sutuoktiniu teisėtai nuolat gyvenančiam Lietuvos Respublikoje LR pilietybė gali būti suteikiama, jeigu užsienietis atitinka šias sąlygas:

 • prašymo dėl pilietybės suteikimo pateikimo ir sprendimo dėl pilietybės suteikimo priėmimo metu turi teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • išlaikė valstybinės kalbos egzaminą;
 • išlaikė LR Konstitucijos pagrindų egzaminą;
 • yra asmuo be pilietybės arba yra pilietis tokios valstybės, pagal kurios teisę LR pilietybės įgijimo atveju praranda tos valstybės pilietybę, arba raštu pareiškia savo valią atsisakyti turimos kitos valstybės pilietybės, kai jam bus suteikta LR pilietybė;
 • nėra Pilietybės įstatymo 22 straipsnyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių Lietuvos Respublikos pilietybė neteikiama.

Daugiau informacijos apie valstybinės kalbos ir LR Konstitucijos pagrindų egzaminą rasite čia.

Daugiau informacijos apie pilietybės suteikimą natūralizacijos tvarka rasite čia.

Šaltinis: Migracijos departamentas

Informacija atnaujinta: 2020-06-24
MENIU
 • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
 • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!