Pilietybės įgijimas natūralizacijos tvarka

Užsieniečiui, teisėtai nuolat pragyvenusiam Lietuvoje pastaruosius 10 metų

Užsienietis, nuolat pragyvenęs Lietuvoje pastaruosius 10 metų, turi teisę gauti LR pilietybę. Užsienietis turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymas (prašymų formos – čia);
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. leidimas nuolat gyventi Lietuvoje;
 4. dokumentas, patvirtinantis, kad Jūs pastaruosius 10 metų teisėtai nuolat gyvenate Lietuvos Respublikoje;
 5. dokumentas, patvirtinantis, kad turite teisėtą pragyvenimo šaltinį Lietuvoje;
 6. dokumentai, patvirtinantys, kad išlaikėte lietuvių kalbos ir Konstitucijos pagrindų egzaminus;
 7. pažyma dėl (ne)teistumo;
 8. rašytinis pareiškimas, kad atsisakysite turimos kitos valstybės pilietybės.

Užsieniečiui, sudariusiam santuoką su Lietuvos Respublikos piliečiu ir pastaruosius 7 metus bendrai su sutuoktiniu teisėtai nuolat gyvenančiam Lietuvos Respublikoje

LR pilietybė gali būti suteikiama, jeigu užsienietis:

 • prašymo dėl pilietybės suteikimo pateikimo ir sprendimo dėl pilietybės suteikimo priėmimo metu turi teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • išlaikė valstybinės kalbos egzaminą;
 • išlaikė LR Konstitucijos pagrindų egzaminą;
 • yra asmuo be pilietybės arba yra pilietis tokios valstybės, pagal kurios teisę LR pilietybės įgijimo atveju praranda tos valstybės pilietybę, arba raštu pareiškia savo valią atsisakyti turimos kitos valstybės pilietybės, kai jam bus suteikta LR pilietybė;
 • nėra Pilietybės įstatymo 22 straipsnyje nurodytų aplinkybių (pagrindinės aplinkybės – nusikalstamų veikų padarymas).

Daugiau informacijos apie valstybinės kalbos ir LR Konstitucijos pagrindų egzaminą rasite čia.

Parengta pagal Migracijos departamento informaciją

Informacija atnaujinta: 2018-10-25
MENIU
 • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
 • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!