Pilietybės grąžinimas

Lietuvos Respublikos pilietybė grąžinama asmeniui, kuris yra netekęs turėtos Lietuvos Respublikos pilietybės. Pilietybė gražinama tik vieną kartą, paties asmens, netekusio pilietybės, prašymu. Jeigu turėta Lietuvos pilietybė buvo suteikta išimties tvarka, ji negali būti gražinta.

Asmeniui, kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė buvo suteikta natūralizacijos tvarka ir kuris Lietuvos Respublikos pilietybės neteko, Lietuvos Respublikos pilietybė gali būti grąžinta pagal jo prašymą, jeigu asmuo atitinka šias sąlygas:

 • nėra kitos valstybės pilietis arba raštu pareiškia savo valią atsisakyti turimos kitos valstybės pilietybės, kai jam bus grąžinta Lietuvos Respublikos pilietybė;
 • pastaruosius 5 metus teisėtai nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje;
 • prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo pateikimo ir sprendimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo priėmimo metu turi teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • turi teisėtą pragyvenimo šaltinį;
 • nėra Pilietybės įstatymo 22 straipsnyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių Lietuvos Respublikos pilietybė neteikiama ir negrąžinama.

Šiomis sąlygomis Lietuvos Respublikos pilietybė taip pat gali būti grąžinama Lietuvos Respublikos pilietybės netekusiam asmeniui, kuris buvo įgijęs Lietuvos Respublikos pilietybę iki jam sukako 18 metų dėl to, kad jo tėvai ar vienas iš tėvų buvo įgiję Lietuvos Respublikos pilietybę natūralizacijos tvarka.

Asmeniui, kuris Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo gimdamas, kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė buvo atkurta arba suteikta supaprastinta tvarka ir kuris po to jos neteko, Lietuvos Respublikos pilietybė gali būti grąžinta, jeigu jis nėra kitos valstybės pilietis. Šis reikalavimas netaikomas asmeniui, kuris pagal Pilietybės įstatymo 7 straipsnio 1, 2, 3, 4, 7 ir 11 punktus gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis:

 • Lietuvos Respublikos pilietybę ir kitos valstybės pilietybę įgijo gimdamas;
 • yra asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d.;
 • yra asmuo, išvykęs iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d.;
 • yra ištremto iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d. ar išvykusio iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. asmens palikuonis;
 • yra asmuo – Lietuvos Respublikos pilietis, jeigu jį, iki jam sukako 18 metų, įvaikino kitos valstybės piliečiai (pilietis) ir dėl to jis įgijo kitos valstybės pilietybę;
 • yra asmuo, kuris gimdamas įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę, o kitos valstybės pilietybę, iki jam sukako 18 metų, įgijo ne gimdamas.

Asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikoje, prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo pateikia per teritorinį Migracijos Departamento skyrių.

Daugiau informacijos apie Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimą ir reikiamus dokumentus rasite nuorodoje (pasirinkite skiltį „Grąžinimas“).

Šaltinis: Migracijos departamentas

Informacija atnaujinta: 2022-11-29
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):