Pilietybės atkūrimas

Asmenys, iki 1940 m. birželio 15 d. turėję Lietuvos Respublikos pilietybę, ir jų palikuonys (kurie nėra įgiję Lietuvos Respublikos pilietybės), turi neterminuotą teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, neatsižvelgiant į tai, kurioje valstybėje – Lietuvos Respublikoje ar kitoje šalyje – jie nuolat gyvena. Šie asmenys Lietuvos Respublikos pilietybę gali atkurti, jeigu jie nėra kitos valstybės piliečiai. Reikalavimas atsisakyti kitos valstybės pilietybės netaikomas asmenims, kurie gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiai:

 • asmenys, ištremti iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d.

Asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d., – iki 1940 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos pilietybę turėjęs asmuo ar jo palikuonis, kurie 1940 m. birželio 15 d. – 1990 m. kovo 11 d. okupacinių režimų institucijų arba teismų sprendimais buvo prievarta iškeldinti iš Lietuvos dėl pasipriešinimo okupaciniams režimams, politinių, socialinių ar kilmės motyvų;

 • asmenys, išvykę iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d.

Asmuo, išvykęs iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d., – iki 1940 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos pilietybę turėjęs asmuo ar jo palikuonis, iki 1990 m. kovo 11 d. išvykę iš dabartinės Lietuvos Respublikos teritorijos nuolat gyventi į kitą valstybę, jeigu 1990 m. kovo 11 d. jų nuolatinė gyvenamoji vieta buvo ne Lietuvoje. Ši sąvoka neapima asmenų, kurie po 1940 m. birželio 15 d. išvyko iš Lietuvos teritorijos į buvusią Sovietų Sąjungos teritoriją;

 • ištremtų iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d. ar išvykusių iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. asmenų palikuonys.

Lietuvos Respublikos piliečio palikuonis – iki 1940 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos pilietybę turėjusio asmens vaikas, vaikaitis ar provaikaitis.

Norint atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę užsienietis turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymas (pildomas per MIGRIS);
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. dokumentai, patvirtinantys, kad esate asmuo iki 1940 m. birželio 15 d. turėjęs Lietuvos Respublikos pilietybę arba esate asmens, iki 1940 m. birželio 15 d. turėjusio Lietuvos pilietybę, palikuonis;
 4. dokumentai, patvirtinantys vardo ar pavardės keitimą, jeigu šie asmens duomenys buvo keisti;
 5. dokumentai, patvirtinantys, kad nesate kitos valstybės pilietis. Išskyrus atvejus, kai galite būti Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis (žr. viršuje). Jei turite kitos valstybės pilietybę ir negalite turėti dvigubos pilietybės, nes neatitinkate sąlygų, kurios yra aprašytos viršuje, turite pateikti rašytinį pareiškimą, kad atsisakysite turimos kitos valstybės pilietybės, kai Jums bus suteikta  Lietuvos Respublikos pilietybė;
 6. dokumentai, patvirtinantys tremtį arba išvykimą iš Lietuvos iki 1990-03-11, jeigu esate kitos valstybės pilietis. Dokumentai, kurie patvirtina tremtį: pažyma iš Lietuvos ypatingojo archyvo, Lietuvos Respublikos prokuratūros arba Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo.

Turite sumokėti valstybės rinkliavą – 53 Eur.

Svarbu: Lietuvos Respublikos pilietybė gali būti atkurta tik vieną kartą.

Lietuvos Respublikos pilietybė neatkuriama, jeigu yra Pilietybės įstatymo 22 straipsnio 1 ar 2 punkte nurodytų aplinkybių (jeigu asmuo rengėsi, kėsinosi padaryti ar padarė tarptautinius nusikaltimus – agresiją, genocidą, nusikaltimus žmoniškumui, karo nusikaltimus; arba jeigu asmuo rengėsi, kėsinosi padaryti ar padarė nusikalstamas veikas prieš Lietuvos Respubliką).

Norint gauti teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą reikia pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymas (pildomas per MIGRIS);
 2. kelionės dokumentas ar kitas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentas;
 3. dokumentas, patvirtinantis, kad esate asmuo iki 1940 m. birželio 15 d. turėjęs Lietuvos Respublikos pilietybęarba esate asmens, iki 1940 m. birželio 15 d. turėjusio Lietuvos pilietybę, palikuonis;
 4. dokumentai, patvirtinantys vardo ar pavardės keitimą, jeigu šie asmens duomenys pateiktuose dokumentuose nesutampa su kelionės dokumento ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenimis; 
 5. dvi tapačios 40 x 60 mm dydžio asmens nuotraukos.

Už prašymo išduoti teisės atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio pažymėjimo priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir šio pažymėjimo išdavimą valstybės rinkliava sudaro 22 Eur.

Dėl Lietuvos pilietybės atkūrimo ir teisės atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio pažymėjimo galite kreiptis: į Migracijos  departamento teritorinį skyrių Lietuvoje arba Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas užsienyje.

Daugiau informacijos galite rasti nuorodoje (pasirinkite skiltį „Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimas“ arba „Noriu gauti teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą“).

Šaltinis: Migracijos departamentas

Informacija atnaujinta: 2022-11-29
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):