Užsienyje įgyto išsilavinimo ir kvalifikacijų pripažinimas Lietuvoje

Kalbant apie užsienio kvalifikacijų pripažinimą, išskiriami du pagrindiniai kvalifikacijų pripažinimo tipai: akademinis ir profesinis

Akademinis pripažinimas
Akademinis pripažinimas reiškia kvalifikacijos vertės akademine prasme nustatymą, t. y. nustatoma, ar kvalifikacija iš esmės tenkina atitinkamai kvalifikacijai Lietuvoje keliamus reikalavimus akademine prasme.

Akademinį užsienio kvalifikacijų pripažinimą, priklausomai nuo įgyto išsilavinimo lygmens ir siekiamo tikslo, Lietuvoje vykdo kelios institucijos:

  • Studijų kokybės vertinimo centras (SKVK). Užsienio kvalifikacijos akademinis pripažinimas SKVC atliekamas per 1 mėnesį nuo visų reikalingų dokumentų, pateikimo dienos. Daugiau informacijos.
  • Švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliojimą turinčios aukštosios mokyklos (šiuo metu tokį įgaliojimą turi Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas, Mykolo Romerio universitetas, LCC tarptautinis universitetas ir Klaipėdos universitetas) – siekiant studijuoti pasirinktoje aukštojoje mokykloje;
  • Lietuvos mokslo taryba (užsienio mokslo (meno) daktaro laipsnių atveju).

Profesinis pripažinimas
Profesinis pripažinimas reiškia kvalifikacijos vertės profesine prasme nustatymą, t. y. ar kvalifikacija atitinka tam tikrai profesinei veiklai keliamus reikalavimus.

Tai užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimas, kai asmuo siekia imtis tam tikros profesinės veiklos. Atliekant profesinį kvalifikacijos pripažinimą svarbu ne tik įgyta kvalifikacija, bet ir ar asmens žinios, profesiniai gebėjimai ir įgūdžiai, pakankami imtis atitinkamos profesinės veiklos priimančioje šalyje.

Skiriami du profesinio pripažinimo tipai:

  • kai profesija, kurios siekiama, yra reglamentuojama, t.y., kai sprendimą dėl tinkamumo tai profesijai priima centralizuotai paskirtos kompetentingos institucijos
  • kai profesija, kurios siekiama, yra nereglamentuojama, t.y., kai sprendimą dėl įdarbinimo priima darbdavys.

Atliekant profesinį pripažinimą dažnai prireikia ir akademinio pripažinimo, nes darbdaviams svarbu turėti informaciją apie kvalifikacijos akademinę vertę.

Daugiau informacijos apie profesinį pripažinimą.

Parengta pagal Studijų kokybės vertinimo centro informaciją

Informacija atnaujinta: 2023-11-29
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):