Santuoka su užsieniečiu

Norint Lietuvoje susituokti su užsienio piliečiu, pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į tai, jog Lietuvoje sudaromos civilinės ir bažnytinės santuokos. Bažnytinės santuokos su užsieniečiu sudarymo tvarką reguliuoja bažnyčios kanonai, dėl kurių reikėtų kalbėtis su pasirinkta bažnyčia. Toliau rasite informaciją apie civilinės santuokos sudarymo su asmeniu, kuris nėra Lietuvos Respublikos pilietis, tvarką.

Norint sudaryti santuoką, reikia civilinės metrikacijos įstaigai (šios įstaigos paprastai yra savivaldybių metrikacijos skyriai) pateikti prašymą. Prašymas teikiamas toje metrikacijos įstaigoje, kur gyvenamąją vietą yra deklaravęs vienas iš susituokiančiųjų arba jų tėvai.

Pateikiami dokumentai:

  • asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
  • gimimo liudijimai arba gimimo įrašo išrašai (jeigu informacijos nėra Lietuvos registruose);
  • jei ketinantysis susituokti yra užsienio valstybės pilietis, papildomai pateikiamas jo valstybės kompetentingos įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių (t. y. pažyma, jog asmuo nėra prieš tai sudaręs kitos, šiuo metu vis dar galiojančios santuokos). Jeigu užsienio valstybės pilietis yra išsituokęs ar našlys, pateikiamas jo valstybės kompetentingos įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis jo ištuoką ar buvusio sutuoktinio mirtį.

Užsienio valstybės piliečio dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti Apostille pažyma (išskyrus, jei asmens dokumentai yra išduoti Estijoje, Rusijoje, Latvijoje, Moldovoje ir Ukrainoje) bei išversti į lietuvių kalbą. Daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą.

Norint santuoką įregistruoti civilinės metrikacijos įstaigoje, mokamas 20 Eur mokestis. Jei norite susituokti Jūsų pačių pasirinktoje vietoje, imamas 60 Eur mokestis.

Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo pateikimo dienos.

Santuoką sudarantys asmenys turi būti vyresni nei 18 metų.

Pateikiant prašymą santuokai, abiejų asmenų fizinis dalyvavimas yra būtinas.

Lietuvoje santuoką sudaryti du užsieniečiai gali tik tuo atveju, jei bent vienas iš jų turi leidimą gyventi.

Parengta pagal Civilinės metrikacijos skyrių informaciją

Informacija atnaujinta: 2018-10-25
MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!