Santuoka su užsieniečiu

Norint Lietuvoje susituokti su užsienio piliečiu, pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į tai, jog Lietuvoje sudaromos civilinės ir bažnytinės santuokos. Bažnytinės santuokos su užsieniečiu sudarymo tvarką reguliuoja bažnyčios kanonai, dėl kurių reikėtų kalbėtis su pasirinkta bažnyčia. Toliau rasite informaciją apie civilinės santuokos sudarymo su asmeniu, kuris nėra Lietuvos Respublikos pilietis, tvarką. Pagal nacionalinę teisę asmeniui sudaryti santuoką leidžiama tik su kitos lyties asmeniu.

Norint sudaryti santuoką, reikia civilinės metrikacijos įstaigai (šios įstaigos paprastai yra savivaldybių metrikacijos skyriai) pateikti prašymą

Pateikiami dokumentai:

  • asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
  • gimimo liudijimai arba gimimo įrašo išrašai (jeigu informacijos nėra Lietuvos registruose);
  • jei ketinantysis susituokti yra užsienio valstybės pilietis, papildomai pateikiamas jo valstybės kompetentingos įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių (t. y. pažyma, jog asmuo nėra prieš tai sudaręs kitos, šiuo metu vis dar galiojančios santuokos). Jeigu užsienio valstybės pilietis yra išsituokęs ar našlys, pateikiamas jo valstybės kompetentingos įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis jo ištuoką ar buvusio sutuoktinio mirtį.

Ceremonijoje privalo dalyvauti vertėjas, turintis asmens tapatybės dokumentą. Užsienio valstybės pilietis pateikęs prašymą el. būdu, santuokos registravimo dieną turi pateikti visų atsiųstų dokumentų originalus su vertimais į lietuvių kalbą. Taip pat užsienio valstybės pilietis (išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečius) turi pateikti teisėtą buvimą Lietuvoje patvirtinantį dokumentą (viza, atžyma pase ir kt.). Jeigu asmuo Lietuvoje yra neteisėtai arba leidimo būti Lietuvoje laikotarpis baigėsi, santuoka negali būti registruojama. Jeigu civilinės metrikacijos įstaigai kyla abejonių dėl užsieniečio, išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečius, teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje, ji kreipiasi išvados į Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Užsienio valstybės piliečio dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti Apostille pažyma, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išversti į lietuvių kalbą. Daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą.

Valstybės, kurių civilinės būklės aktų išrašai galioja be legalizavimo ar tvirtinimo pažyma Apostille

Civilinės būklės aktų įrašų išrašai (gimimo, santuokos, mirties), išduoti vienoje iš prie 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencijos prisijungusių šalių ir išduoti pagal Konvencijos patvirtintą formą, Lietuvoje priimami be jokių papildomų formalumų (legalizavimo, tvirtinimo Apostille ar vertimo). Skaityti plačiau 

Europos Sąjungos daugiakalbė standartinė forma

Nuo 2019 m. vasario mėnesio ES valstybėse asmens prašymu išduodamos daugiakalbės standartinės formos kartu su viešaisiais dokumentais, kurie susiję su gimimu, faktu, kad asmuo yra gyvas, mirtimi, santuoka (įskaitant santuokinį veiksnumą ir santuokinę padėtį ir kt. Pažymima, jog gavus šią formą, gautiems dokumentas nereikės atskiro vertimo į lietuvių kalbą. Lietuvos Respublikoje daugiakalbės standartinės formos asmens prašymu gali būti pridedamos prie šių dokumentų:

  • gimimo įrašą liudijančio išrašo;
  • mirties įrašą liudijančio išrašo;
  • santuokos įrašą liudijančio išrašo;
  • pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą;
  • pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
  • Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymos (kai asmuo nėra registruotas registre).

Dokumentai, išduoti ES valstybėse, Rusijoje, Moldovoje ir Ukrainoje

Dokumentų, išduotų ES valstybėseRusijoje, Moldovoje ir Ukrainoje legalizuoti ar tvirtinti Apostille pažyma nereikia (jie turi būti tik išversti į lietuvių kalbą).

Norint santuoką įregistruoti civilinės metrikacijos įstaigoje, mokamas 30 Eur mokestis. Jei norite susituokti Jūsų pačių pasirinktoje vietoje, imamas 70 Eur mokestis.

Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo pateikimo dienos.

Santuoką sudarantys asmenys turi būti vyresni nei 18 metų.

Pateikiant prašymą santuokai, abiejų asmenų fizinis dalyvavimas yra būtinas.

Lietuvoje santuoką sudaryti du užsieniečiai gali tik tuo atveju, jei bent vienas iš jų turi leidimą gyventi.

Parengta pagal Civilinės metrikacijos skyrių informaciją

Informacija atnaujinta: 2022-12-20
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):