Turiu pakankamai išteklių pragyventi Lietuvos Respublikoje

Kokį dokumentą galiu gauti?

Jeigu ES pilietis turi sau ir savo šeimos nariams, kai jie atvyksta kartu su juo arba pas jį, pakankamai išteklių pragyventi Lietuvos Respublikoje ir turi galiojantį sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą, jis turi gauti teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą (toliau - Pažymėjimas).

Kuriam laikui išduodamas Pažymėjimas?

Išduotas Pažymėjimas galioja 5 metus nuo sprendimo išduoti Pažymėjimą priėmimo arba numatomą ES piliečio gyvenimo Lietuvoje laikotarpį, jei jis trumpesnis negu 5 metai.

Kur pateikti prašymą dėl Pažymėjimo?

Pateikti prašymą ir dokumentus dėl pažymėjimo gavimo turite asmeniškai per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (toliau – MIGRIS). Per 4 mėnesius nuo prašymo ir dokumentų per MIGRIS pateikimo dienos, turite asmeniškai atvykti į pasirinktą Migracijos departamento skyrių ir pateikti dokumentų originalus, biometrinius duomenis ir pasirašyti pateiktą prašymą.

Kiek kainuoja pateikti prašymą pažymėjimui?

Prieš pateikiant prašymą privaloma sumokėti 10 Eur valstybės rinkliavą už pažymėjimo išdavimą arba keitimą.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

  1. nustatytos formos prašymą;
  2. galiojantį ES piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę;
  3. dokumentą, patvirtinantį, kad ES pilietis turi sau ir savo šeimos nariams, jei jie atvyksta kartu su juo arba pas jį, pakankamai išteklių pragyventi Lietuvos Respublikoje (pvz., banko sąskaitos išrašas ir pan.) ir / ar gauna reguliarių pajamų, užtenkamų pragyventi (pvz., darbo sutartis). Kiekvieną kartą ,,pakankami ištekliai“ vertinami individualiai pagal asmeninę padėtį. Kai užsienietis yra išlaikomas šeimos nario, pateikiamas: - šio šeimos nario įsipareigojimas išlaikyti užsienietį ir; - dokumentas, patvirtinantis, kad jis turi pakankamai lėšų sau ir užsieniečiui pragyventi Lietuvos Respublikoje ne mažiau nei vienus metus ir / ar gauna reguliarių pajamų sau ir užsieniečiui pragyventi Lietuvos Respublikoje; 
  4. galiojantį sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą.

Per kiek laiko priimamas sprendimas dėl Pažymėjimo?

ES piliečio prašymas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl jo priimtas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo teritoriniam Migracijos departamento skyriui dienos.

Skaityti plačiau (pasirinkite skiltį „Turiu sau ir savo šeimos nariams, jeigu jie atvyksta kartu su manimi arba pas mane, pakankamai išteklių pragyventi Lietuvoje ir turiu galiojantį sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą“)

Šaltinis: Migracijos departamentas 

Informacija atnaujinta: 2023-10-03
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):