Profesinis mokymas per Užimtumo tarnybą

Pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą, profesinis mokymas - paramos mokymuisi forma.

1. Profesinis mokymas bedarbiams

Užimtumo tarnyba suteikia galimybes darbo ieškantiems bei užimtiems (dirbantiems) žmonėms mokytis ir įgyti norimą profesiją. Prioritetas teikiamas regioniniu ar nacionaliniu lygiu paklausioms profesijoms. UŽT duomenimis, 2022 m. III ketvirtyje paklausiausi buvo reklamos ir rinkodaros specialistai, administravimo ir vykdomieji sekretoriai, sandėliavimo tarnybos tarnautojai, apskaitos ir buhalterijos tarnautojai, jaunesnieji socialiniai darbuotojai. Taip pat, vertinant kvalifikuotų darbininkų ir paslaugų darbuotojų poreikį darbo rinkoje, itin paklausūs yra sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai, parduotuvių pardavėjai, virėjai, autobusų ir troleibusų vairuotojai, lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai. UŽT kiekvieną mėnesį atnaujina informaciją apie paklausias profesijas šalyje ir apskrityse, todėl grįžimą planuojantys asmenys gali iš anksto pasidomėti paklausiomis profesijomis konkrečioje apskrityje.

Kokias išlaidas finansuoja UT?

  • Profesinio mokymo paslaugų išlaidas
  • Mokymo stipendiją (0,47 minimaliosios mėnesinės algos dydžio)
  • Kelionės išlaidas iki artimiausio profesinio mokymo teikėjo ir atgal (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo mokymo vieta)
  • Apgyvendinimo išlaidas (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo mokymo vieta)
  • Privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidas

Kokie įsipareigojimai?

Trišalėje sutartyje numatoma, kad UT finansuos profesinį mokymą, būsimas darbdavys po mokymo įdarbins pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesių laikotarpiui, o profesinio mokymo dalyvis įsidarbins pas numatytą darbdavį ir išdirbs pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesius.
Dvišalėje sutartyje numatoma, kad UT finansuos profesinį mokymą, o profesinio mokymo dalyvis pabaigęs mokslus pasirinktoje profesinio mokymo įstaigoje, įsidarbins UT pasiūlytoje ar savo susirastoje darbo vietoje arba pradės savarankišką veiklą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ir dirbs ne trumpiau kaip 6 mėnesius.
Sudarant dvišalę sutartį, profesinio mokymo teikėją būsimas profesinio mokymo dalyvis pasirenka pats, o trišalės sutarties atveju – suderinęs su darbdaviu. 

Dėl daugiau informacijos apie profesinio mokymo galimybes susisiekite su savo mieste veikiančios UŽT konsultantu.

Profesinis mokymas teikiamas asmenims, registruotiems UŽT ir turintiems bedarbio statusą (t.y., neužsiimantiems kita veikla, už kurią gaunamas atlygis).
Kad galėtų dalyvauti šioje programoje, asmenys turi būti įspėti apie atleidimą iš darbo ir/arba įsiregistravę UT. Baigusieji profesines mokyklas turi būti tai padarę ne anksčiau nei prieš 3 metus. Persikvalifikavimo galimybė turi būti numatyta individualiame užimtumo veiklos plane, kurį kartu su asmeniu sudaro UT darbuotojas.
Profesinis persikvalifikavimas yra finansuojamas valstybės lėšomis. Programą pabaigęs asmuo privalo ne mažiau nei 6 mėnesius dirbti pagal darbo sutartį, kurią gauna po persikvalifikavimo programos. Kursų trukmė priklauso nuo pasirinktos specializacijos bei nuo mokymus teikiančio centro. Priemone gali pasinaudoti ir sugrįžusieji iš užsienio.

2. Profesinis mokymas užimtiems asmenims 

Užimti (dirbantys) asmenys gali kreiptis į artimiausią teritorinę užimtumo tarnybą, siekdami pakeisti savo profesiją bei darbą. Šiems asmenims finansuojamas persikvalifikavimas į Lietuvos nacionalines prioritetines profesijas, siekiant užtikrinti tvarų užimtumą, sudaryti karjeros mobilumo galimybes bei keisti profesinę kryptį. Turintiems būsimą darbdavį – finansuojama tai tikslinei darbo vietai reikalinga kvalifikacija ar kompetencija.
Tendencijos rodo, kad auga informacinių ir ryšių technologijų specialistų (ypač programinės įrangos kūrėjų), inžinerinės bei gamybos pramonės specialistų, analitikų, pedagogų, slaugos ir akušerijos specialistų poreikis.

Kokias išlaidas užimtiems asmenims finansuoja UŽT?

  • Profesinio mokymo paslaugų išlaidas

Užimtam asmeniui, kuris profesinio mokymosi metu buvo atleistas iš darbo, mokymosi laikotarpiu papildomai finansuojama:

  • Mokymo stipendija (0,6 minimaliosios mėnesinės algos dydžio)
  • Kelionės išlaidos iki artimiausio profesinio mokymo teikėjo ir atgal (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo mokymo vieta)
  • Apgyvendinimo išlaidos (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo mokymo vieta)

Kokie įsipareigojimai?
Teritorinė užimtumo tarnyba pasiūlys sudaryti trišalę arba dvišalę sutartį.
Trišalėje sutartyje numatoma, kad UT finansuos profesinį mokymą, būsimas darbdavys po mokymo įdarbins pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesių laikotarpiui, o užimtas asmuo, kuris pabaigs profesinį mokymą su darbdaviu suderintoje mokymo įstaigoje, įsidarbins pas numatytą darbdavį ir išdirbs pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesius. Sutartimi užimtas asmuo įsipareigoja įsidarbinti pas kitą darbdavį, nei tuo metu dirba.
Dvišalėje sutartyje numatoma, kad UT finansuos profesinį mokymą, o profesinio mokymo dalyvis, pabaigęs mokslus pasirinktoje profesinio mokymo įstaigoje, per 6 mėnesius įsidarbins UT pasiūlytoje ar savo susirastoje darbo vietoje, arba pradės savarankišką veiklą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ir dirbs ne trumpiau kaip 6 mėnesius.
Sudarant dvišalę sutartį, profesinio mokymo teikėją būsimas profesinio mokymo dalyvis pasirenka pats, o trišalės sutarties atveju – suderinęs su darbdaviu. Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos skelbiamos UŽT svetainėje.
Atkreipiame dėmesį, kad dvišalė sutartis dėl mokymosi formaliojo mokymo programoje, kurią pabaigus įgyjama kvalifikacija, sudaroma, kai užimtas asmuo ketina mokytis pagal UT nustatytas prioritetinių profesijų formaliojo profesinio mokymo programas.
Dvišalė sutartis dėl mokymosi neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoje sudaroma, kai užimtas asmuo ketina mokytis pagal UŽT nustatytų paklausių kompetencijų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.

Daugiau informacijos apie profesinį mokymą rasite UŽT tinklapyje.

3. Pameistrystė – tai dirbančių žmonių mokymas ir kvalifikacijos kėlimas darbo vietoje. Mokymą vykdo įmonė kartu su mokymo įstaiga. Praktinis mokymas vyksta realioje darbo vietoje (gamybos įmonėje, organizacijoje), o mokymo įstaigoje pagilinamos arba įgyjamos teorinės žinios bei suteikiami pradiniai praktiniai gebėjimai. Daugiau informacijos – www.pameistrystė.lt.

Šaltinis: Užimtumo tarnyba

Informacija atnaujinta: 2022-12-19
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):