Nedarbo išmokos

Darbo ieškantis asmuo turi teisę į nedarbo socialinio draudimo išmoką (NSDI, plačiau žinoma kaip bedarbio pašalpa). Šios išmokos priklauso, jeigu jūs:

 • buvote draudžiamas nedarbo socialiniu draudimu, t.y. Jūs pats ar už Jus buvo mokamos nedarbo socialinio draudimo įmokos. 
 • registravotės Užimtumo tarnyboje;
 • Užimtumo tarnybos sprendimu Jums suteiktas bedarbio statusas;
 • Užimtumo tarnyba nepasiūlė Jums tinkamo darbo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių;
 • per paskutinius 30 kalendorinių mėnesių iki įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos turite ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą;
 • baigėte privalomąją pradinę karo tarnybą ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą arba esate paleisti iš nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos, kurios metu įgijo pirminį karinį parengtumą, ir įsiregistravote Užimtumo tarnyboje ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paleidimo iš tarnybos.

Nedarbo socialinio draudimo išmoką taip pat gali gauti studentai. 

Jeigu per pastaruosius 30 mėnesių jūs nesate išdirbęs 12 mėnesių Lietuvoje, tačiau tokį laikotarpį esate dirbęs kitoje ES ar EEE valstybėje narėje, Jungtinėje Karalystėje, Šveicarijoje, Ukrainoje ar Baltarusijoje, jūs galite iš ankstesnės darbo vietos valstybės kompetentingos įstaigos pristatyti dokumentą apie nedarbo draudimo ir darbo laikotarpius (ES, EEE šalyse ir Šveicarijoje toks dokumentas yra forma PD U1). Tuomet į užsienyje įgytą nedarbo draudimo stažą bus atsižvelgta Lietuvoje.

Jei tokio dokumento nepristatysitegalite kreiptis į Sodrą su prašymu tarpininkauti dėl nedarbo socialinio draudimo ir darbinės veiklos laikotarpių, įgytų kitoje valstybėje narėje, patvirtinimoTokiu atveju Sodrai susisieks su atsakinga instituciją užsienio valstybėje dėl duomenų gavimo (tai gali užtrukti iki keleto mėnesių). 

Jeigu dirbote kitoje ES, EEE šalyje ar Šveicarijoje ir ten jums priklauso nedarbo išmoka, turite teisę išvykti ieškoti darbo į Lietuvą ir šiuo paieškos laikotarpiu gauti NSDI iš užsienio šalies (ją eksportuoti į Lietuvą). Nedarbo išmoką 3 mėnesius ir toliau galite gauti iš užsienio valstybės, kurios užimtumo tarnyboje esate užsiregistravę, tačiau atvykti darbo ieškoti į Lietuvą, jeigu:

 • šalyje, kurioje tapote bedarbiu (-e), gaunate nedarbo išmoką;
 • bent prieš 4 savaites esate registruotas kaip darbo ieškantis asmuo šalies, kurioje tapote bedarbiu (-e), užimtumo tarnybose;
 • paprašėte savo nacionalinių užimtumo tarnybos išduoti leidimą eksportuoti bedarbio pašalpą (NSDI išmokos eksporto dokumentas yra PD U2);
 • grįžus į Lietuvą per 7 dienas užsiregistravote Užimtumo tarnyboje.

Sugrįžus ne iš ES, EEE valstybių narių, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos, Ukrainos ar Baltarusijos, nedarbo draustumo laikotarpiai nėra sumuojami.

Kaip gauti nedarbo išmoką?

Pirmiausia reikia užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, kurios sprendimu Jums bus suteiktas bedarbio statusas. Užimtumo tarnyba, gavusi prašymą skirti nedarbo išmoką, duomenis perduos „Sodrai“, kuri paskirs ir mokės išmoką. Nedarbo išmoka skiriama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos, kurios reikia teisei į nedarbo draudimo išmoką, jos dydžiui ir mokėjimo trukmei nustatyti, gavimo.

Išmokos dydis

Nedarbo draudimo išmoką sudaro dvi dalys - pastovi ir kintama:

 1. Pastovi nedarbo išmokos dalis lygi 215,01 Eur, t.y. 23,27 proc. minimalios mėnesio algos (924 EUR X 23,27 proc. = 195,47 Eur)
 2. Kintama dalis priklauso nuo turėtų pajamų. Apskaičiuojant kintamą nedarbo išmokos dalį įvertinamos pajamos, turėtos per 30 mėnesių, praėjusių iki užpraeito kalendorinio mėnesio pabaigos nuo bedarbio įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos.

Kintama mėnesinė išmokos dalis pagal mokėjimo mėnesius:

 1. pirmą - trečią nedarbo išmokos mokėjimo mėnesį - 38,79 proc. asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų (įskaičiuojamos ir gautos išmokos iš „Sodros“);
 2. ketvirtą - šeštą mėnesį - 31,03 proc. asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų;
 3. septintą - devintą mėnesį - 23,27 proc. asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų.

Maksimali nedarbo išmoka negali būti didesnė kaip 58,18 proc. šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraeitą kalendorinį ketvirtį nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos. 2024 m. I ketvirtį  užsiregistravusiems UŽT asmenims maksimali nedarbo išmoka yra 1167,03 €.

Darbuotojuidirbusiam vienoje įmonėje 5 ir daugiau metų, atleidimo  darbo atveju priklauso ir papildoma ilgalaikio darbo išmoka. Ši išmoka mokamos visiems darbuotojams, dirbusiems pagal darbo sutartis, išskyrus  biudžetinių įstaigų ir Lietuvos banko atleistus asmenims. 

Jums priklausančios nedarbo išmokos dydį galite sužinoti pasinaudoję „Sodros“ skaičiuokle.

Parengta pagal Sodros informaciją

Informacija atnaujinta: 2024-01-26
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):