Pilietybės netekimas

 Lietuvos Respublikos pilietybės netenkama šiais atvejais:

  1. atsisakius Lietuvos Respublikos pilietybės;
  2. įgijus kitos valstybės pilietybę, išskyrus asmenis, kurie pagal Pilietybės įstatymo 7 straipsnio 1 – 5, 7, 9 ir 11 punktus gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiai ( 1) Lietuvos Respublikos pilietybę ir kitos valstybės pilietybę asmuo įgijo gimdamas; 2) yra asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d.; 3) yra asmuo, išvykęs iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11d.; 4) yra ištremto iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d. ar išvykusio iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. asmens palikuonis; 5) sudarydamas santuoką su kitos valstybės piliečiu dėl to savaime (ipso facto) įgijo tos valstybės pilietybę; 7) yra asmuo – Lietuvos Respublikos pilietis, jeigu jį, iki jam sukako 18 metų, įvaikino kitos valstybės piliečiai (pilietis) ir dėl to jis įgijo kitos valstybės pilietybę; 9) yra asmuo, kuris išsaugojo Lietuvos Respublikos pilietybę arba kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė buvo grąžinta dėl to, kad jis turi ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei; 11) yra asmuo, kuris gimdamas įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę, o kitos valstybės pilietybę, iki jam sukako 18 metų, įgijo ne gimdamas);
  3. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatytais pagrindais;
  4. jeigu Lietuvos Respublikos pilietis tarnauja kitos valstybės tarnyboje neturėdamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidimo;
  5. įgijus Lietuvos Respublikos pilietybę pateikus suklastotus dokumentus ar kitokiu apgaulės būdu;
  6. paaiškėjus Pilietybės įstatymo 22 straipsnyje nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių šiam asmeniui Lietuvos Respublikos pilietybė negalėjo būti suteikta, atkurta, grąžinta ar išsaugota;
  7. paaiškėjus, kad sprendimas dėl asmens Lietuvos Respublikos pilietybės priimtas pažeidus Pilietybės ar kitus Lietuvos Respublikos įstatymus;
  8. jeigu asmuo, kuriam taikomas reikalavimas pateikti įrodymus apie kitos valstybės pilietybės netekimą, jų nepateikė per Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 13 ar 14 dalyje nustatytą terminą.

Šaltinis: Migracijos departamentas

Informacija atnaujinta: 2022-11-29
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):