Pilietybės įgijimas supaprastinta tvarka

Lietuvių kilmės asmenys, niekada neturėję LR pilietybės, turi teisę supaprastinta tvarka įgyti LR pilietybę, neatsižvelgiant į tai, kurioje valstybėje – Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje – jie nuolat gyvena. Tokiems asmenims netaikomi reikalavimai būti gyvenus Lietuvoje tam tikrą laikotarpį, išlaikyti lietuvių kalbos ir Konstitucijos pagrindų egzaminus.

Lietuvių kilmė įrodoma pateikiant dokumentus, kuriuose nurodyta, kad asmens tėvai ar seneliai arba vienas iš tėvų ar senelių yra ar buvo lietuviai, taip pat asmens rašytinis pareiškimas, kuriuo jis deklaruoja, kad laiko save lietuviu.

Patvirtinti, kad Jūs esate lietuvių kilmės asmuo gali lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas. Šis dokumentas suteiks Jums teisę supaprastinta tvarka įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę arba galėsite kreiptis dėl leidimo nuolat arba laikinai (5 m.) gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo. Lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas neturi galiojimo termino.

Norint gauti Lietuvos Respublikos pilietybę supaprastinta tvarka užsienietis turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymas (pildomas per MIGRIS);
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentas;
 3. lietuvių kilmę patvirtinantis dokumentas;
 4. dokumentai, patvirtinantys vardo ar pavardės keitimą, jeigu šie asmens duomenys buvo keisti (lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo atveju, jeigu šie asmens duomenys buvo keisti po lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo išdavimo);
 5. pažyma dėl (ne)teistumo;
 6. dokumentas, patvirtinantis, kad nesate kitos valstybės pilietis. Jei turite kitos valstybės pilietybę, turite pateikti rašytinį pareiškimą, kad atsisakysite turimos kitos valstybės pilietybės, kai Jums bus suteikta  Lietuvos Respublikos pilietybė.

Turite sumokėti valstybės rinkliavą – 60 Eur.

Norint gauti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą reikia pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymas (pildomas per MIGRIS);
 2. kelionės dokumentas ar kitas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentas;
 3. lietuvių kilmę patvirtinantis dokumentas;
 4. dokumentai, patvirtinantys giminystės ryšį su asmeniu, kuris yra ar buvo lietuvis, jeigu Jūs esate tokio asmens vaikas arba vaikaitis;
 5. dokumentai, patvirtinantys vardo ar pavardės keitimą, jeigu šie asmens duomenys pateiktuose dokumentuose nesutampa su kelionės dokumento ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenimis; 
 6. dvi tapačios 40 x 60 mm dydžio asmens nuotraukos.

Už prašymo išduoti lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir šio pažymėjimo išdavimą valstybės rinkliava sudaro 20 Eur.

Dėl Lietuvos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka ir lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo išdavimo galite kreiptis: Lietuvoje į Migracijos  departamento teritorinį skyrių arba į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas užsienyje.

Asmenų prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka turi būti išnagrinėti Pilietybės reikalų komisijoje ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. Atkreipiame dėmesį, kad prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo nagrinėjimas gali užtrukti 9 mėnesius.

Daugiau informacijos galite rasti nuorodoje (Pasirinkite skiltį „Supaprastinta tvarka“ arba „Noriu gauti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą“).

Šaltinis: Migracijos departamentas 

Informacija atnaujinta: 2022-11-30
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):