Privalomasis sveikatos draudimas (PSD)

Lietuvoje, kaip ir daugelyje Europos šalių, galioja privalomasis sveikatos draudimas (PSD). Nuolat gyvenantys Lietuvoje asmenys privalo mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

Apdraustiesiems valstybė garantuoja nemokamą sveikatos priežiūrą valstybinėse ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigose (išskyrus, kai tam tikri tyrimai ar procedūros nėra apmokami iš Valstybinės ligonių kasos (VLK) biudžeto) bei privačiose įstaigose, sudariusiose sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis. Tuo tarpu privalomojo sveikatos draudimo neturintys asmenys už sveikatos priežiūros paslaugas privalo susimokėti patys.

Bendrą bazinių sveikatos paslaugų kainų orientacinį sąrašą galite rasti šiame internetiniame puslapyje. Bendro kainyno už mokamas paslaugas valstybinėse sveikatos įstaigose šalies mastu nėra – kiekviena gydymo įstaiga kainas, vadovaudamasi bazinių kainų sąrašu, nusistato pati.

Valstybinė ligonių kasa yra privalomąjį sveikatos draudimą vykdanti Lietuvos Respublikos valstybės valdymo institucija.

Apdraustaisiais PSD Lietuvoje laikomi:

  • asmenys, kurie patys individualiai moka sveikatos draudimo įmokas (dirbantieji pagal individualios veiklos pažymą, turintys verslo liudijimą, kiti asmenys, kurie nėra draudžiami darbdavio ar valstybės);
  • asmenys, už kuriuos privalomojo sveikatos draudimo įmokas moka jų darbdaviai (dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai, pagal autorines sutartis dirbantys asmenys);
  • valstybės lėšomis draudžiami asmenys (Užimtumo tarnyboje užsiregistravę bedarbiai (išskyrus užsieniečius, turinčius leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje laikinai, jeigu nėra išdirbę Lietuvoje 6 mėnesių prieš užsiregistruodami į darbo biržą), moterys, esančios nėštumo ir gimdymo atostogose, vienas iš tėvų, auginantis vaiką iki 8metų, taip pat vienas iš tėvų, auginantis du ir daugiau nepilnamečius vaikus, pensininkai ir šalpos kompensacijų gavėjai, asmenys iki 18 metų, moksleiviai, dieninių skyrių studentai, socialinę pašalpą gaunantys žmonės ir kiti);
  • kitos asmenų grupės, kurių sąrašą galite rasti VLK puslapyje. 

PSD įmokas turi mokėti visi nuolatiniai Lietuvos gyventojai (išskyrus jei už juos PSD įmokas sumoka darbdavys arba valstybė). Savarankiškai besidraudžiantys asmenys kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos turi sumokėti 6,98 proc. dydžio PSD įmokas nuo minimalaus mėnesio atlyginimo (2021 m. jis siekia 642 eurus, tad PSD įmokos dydis – 44,81 Eur).

Visi asmenys (tiek apdraustieji, tiek neturintys PSD) gali lankytis valstybinėse ir savivaldybių bei privačiose sveikatos priežiūros įstaigose. Skirtumas tas, kad neapdraustieji už visas sveikatos priežiūros paslaugas ir privačiose, ir valstybės bei savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigose privalo mokėti patys.

Kada įsigalioja PSD?

Dirbantiesiems pagal darbo arba autorinę sutartį PSD įsigalioja nuo tos dienos, kurią pradėjo galioti darbo sutartis ir galioja iki jos pabaigos.

Savarankiškai PSD įmokas mokančių asmenų privalomasis sveikatos draudimas įsigalioja nuo tos dienos, kurią jie pradėjo mokėti PSD įmokas ir galioja iki mėnesio, už kurį buvo sumokėta įmoka, paskutinės dienos. Jeigu savarankiškai PSD įmokas mokantis asmuo turėjo PSD skolą, pirmiausia įmokos bus panaudotos skolai padengti.

Jeigu gyvenate kitoje ES šalyje, tačiau jums susikaupė PSD skola, ji gali būti perskaičiuojama pateikus Sodrai dokumentus, įrodančius, kad jums yra taikoma kitos ES valstybės narės teisės aktai socialinio draudimo srityje. Daugiau informacijos apie privalomąjį sveikatos draudimą dirbantiems užsienyje rasite Sodros tinklapyje.

Naudingos informacijos apie sveikatos apsaugą galite rasti ir Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) bei VLK šaltiniuose:

Informacija atnaujinta: 2021-01-18
MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!